Archiwum z dnia: 16 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DAĆ SIĘ NAKARMIĆ PRZEZ JEZUSA

16.02.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 8, 1-10

W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka». Odpowiedzieli uczniowie: «Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?»
Zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem».
I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo, i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.
Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze słowo właściwie możnaby streścić tak: Jezus zauważa problem i go rozwiązuje, korzystając ze swoich cudownych mocy… Ale jakie to ma znaczenie dla mnie dzisiaj?

  • Sens tego wydarzenia Jezus sam wyjaśnia mówiąc: “Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35). Jezus chce ci powiedzieć, że On zaspokoi wszystkie twoje najistotniejsze potrzeby, twój wewnętrzny głód, to co sprawia, że wciąż szukasz, że wciąż czujesz się niezaspokojony. On widzi twój głód, i chce cię nasycić.
  • Pytanie, czy ty widzisz swój głód i czy wierzysz, że Jezus może i chce go zaspokoić? Czy jesteś jak faryzeusze, którzy następnego dnia po tym gdy Jezus nakarmił tysiące ludzi żądają od Niego znaku (Mk 8,10nn)? Albo jak uczniowie, którzy kilka godzin później są pełni lęku, że nie mają chleba (Mk 8, 14nn)?

  • W przypowieści o synu marnotrawnym ojciec tłumaczy starszemu synowi: “Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.” (Łk 15, 31). Czasem jesteśmy – wydawałoby się – bardzo nawet blisko Boga, modlimy się, chodzimy na Msze Święte. A jednak nie wierzymy, że On ma dla nas wszystko czego nam potrzeba, wszystko co może nas uczynić szczęśliwymi. Wciąż czegoś chcemy i wciąż mamy o coś do Boga pretensje. A wystarczy tak niewiele… Uznać swój głód i zwrócić się do Jezusa.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, ty widzisz, że wciąż czegoś mi brak, wciąż nie czuję się w pełni szczęśliwy. Oddaję Ci moje życie, zrób z nim co chcesz – wierzę, że ty potrafisz dać mi to, czego naprawdę potrzebuję.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?