Archiwum z dnia: 19 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UCZYNIĆ MODLITWĘ MIEJSCEM STRATEGICZNYM

19.02.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 6, 5-8; 7, 1-5. 10

Pan Bóg, widząc, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem». Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Pan rzekł do Noego: «Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa – po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi – cokolwiek stworzyłem». I wypełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czy nie żyjemy w czasach, gdy Księga Rodzaju aktualizuje się na naszych oczach: Pan Bóg, widząc, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Papież Franciszek znamienny fragment słowa Bożego w Liście na Wielki Post 2018 podaje jako główne hasło: Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu (Mt 24,12). Papież pisze: Miłość stygnie również w naszych wspólnotach. Są nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny. Grozić będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii. W jakim miejscu w twoim życiu napełniasz się miłością? Czy potrafisz kochać swoich najbliższych w sposób aktywny, np. przez dobre słowa, konkretną pomoc? Czy twoja miłość nie wyraża się wyłącznie w przyjściu na pogrzeb twojego sąsiada, wujka czy innej osoby ze środowiska?
  • Co jest szczególnego w postawie Noego, że autor Księgi Rodzaju pisze: Tylko Noego Pan darzył życzliwością?  Noe w był w bliskim kontakcie z Bogiem żywym, znał jego pragnienia, wolę i był Mu posłuszny: Pan rzekł do Noego: «Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.[…] I wypełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. Potrzebujemy stale pogłębiać nasze relacje z Bogiem żywym, poznawać Jego myślenie, pragnienia i zadania, które pragnie nam powierzyć. Tym podstawowym miejscem, wręcz miejscem strategicznym, powinna być nasza modlitwa ze słowem Bożym. Na najważniejsze sprawy, w tym relacje z innymi osobami, musimy sobie wręcz wywalczyć czas, mając świadomość ich rangi. Co jest w twoim życiu najważniesze? Co mówią fakty twojego życia? Które miejsce zajmuje w tym modlitwa ze słowem Bożym? Ile czasu poświęcasz na budowanie relacji z osobami najbliższymi?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary, który uzdalnia mnie do przekraczania moich kryzysów. Dziękuję, że stale odnawiasz miłość we mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?