Archiwum z dnia: 23 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYRAŻAĆ WIARĘ W CZYNACH

23.02.2019, sobota , św. Polikarpa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Hebrajczyków 11, 1-7

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze przemawia.
Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pierwsze zdanie dzisiejszego czytania nazwano kiedyś definicją wiary. Aby lepiej je zrozumieć sięgnijmy do innych tłumaczeń. “Wiara to trzymanie się tego na co ma się nadzieję, to bycie przekonanym o rzeczach, których się nie widzi” (Biblia niemiecka).”Wiara to bycie pewnym tego, na co czekamy, bycie przekonanym o tym, czego nie widzimy” (Biblia angielska). Greckie słowo pistis, które oznacza wiarę można tłumaczyć także jako: przekonanie, ufność, mocne przeświadczenie, mocne oparcie się. Każda wiara nie ma jednak sensu bez obietnicy. Katechizm Kościoła podkreśla, że nasza wiara jest pewna, ponieważ opiera się na samym Słowie Boga (czyli Jego bietnicach dla nas), który nie może kłamać (nr 147). Św. Paweł dodaje, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego (Rz 10,17). Pomyśl, czy na co dzień częściej słuchasz wiadomości ze świata czy wiadomości od Boga, przez Jego Słowo? Czym nasiąkasz bardziej, co bardziej kształtuje Twoje przekonania i wiarę?
  • W tekście aż cztery razy powtarzają się słowa “przez wiarę”. To wskazówka, że wiara nie jest tylko rozumową zgodą na jakąś doktrynę, nie jest czymś statycznym, ale powinna wyrazić się w konkretnym działaniu, jakimś czynie, inaczej wiara pozbawiona jest sensu: Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? (Jk 1,14). Noe uwierzył, że Bóg kazał mu zbudować arkę i wyśmiewany przez innych zaczął ją budować. Bardziej trzymał się tego, co powiedział mu Bóg przez swoje Słowo, niż tego, co mówili ludzie. Czy mam odwagę pójść radykalnie za Bożym Słowem – nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa…. ? Ale także – dawajcie a będzie wam dane, miłujcie nieprzyjaciół….? Jak ten radykalizm wiary u mnie wygląda naprawdę?
  • Niektóre tłumaczenia zamiast słowa wiara używają słowa ufność. Ufność bardzo akcentuje potrzebę polegania na samym Bogu a nie tylko na swoim własnym poznaniu przez umysł. Dziś mamy z tym problem, uznajemy tylko to, co ogarniamy naszym rozumem a to czego nie rozumiemy – odrzucamy. Może Bóg, np. przez jakieś wydarzenia zaprasza cię do jakiegoś kroku wiary?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Potrzebujemy, jak uczniowie Jezusa wołać: Panie, przymnóż nam wiary, zmień nasze myślenie przez swoje Słowo, abyśmy myśleli, jak Ty myślisz i chodzili Twoimi drogami.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?