Archiwum z dnia: 26 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ TAKTYKĘ PROWADZENIA BOŻEGO

26.02.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Mądrość Syracha 2, 1-11

Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania! Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: kto zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo kto trwał w bojaźni Pańskiej, a został opuszczony? Albo kto wzywał Go, a On nim wzgardził? Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Współczesny człowiek chciałby żyć według maksymy świata: Aby było miło, lekko i przyjemnie. Tej filozofii służą przeróżne życiowe udogodnienia: pralki, lodówki, pieluchy jednorazowe, komputer, internet. Owe wynalazki wspierają człowieka, ułatwiają mu życie, ale nie wychowują. Bóg żywy ma jednak zupełnie inną pedagogikę wychowawczą: Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przeciwności, pokonywanie przeszkód życiowych, sprawiają, że człowiek ma możliwość hartowania się, wzrastania, łamania swojej pychy. Autor Mądrości Syracha pisze także w tym samym duchu: Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć. (Syr 30,1) Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! (Syr 7,23) Czy odkryłeś sens Bożej pedagogiki w swoim życiu? Jak traktujesz życiowe niepowodzenia, sytuacje bolesne czy wręcz traumatyczne? Czy pytasz się o sens tych doświadczeń?

  • Znamienne są dalsze słowa natchnionego autora: Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Trudne wydarzenia i doświadczenia zmuszają człowieka do rozwoju, zdobywania nowych umiejetności, wzrastania w wierze. Najlepszym lekarstwem na wzrastanie w wierze jest uwielbianie Boga żywego, tak jak to czynili młodzieńcy w piecu ognistym. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości – chwalebne i wywyższone na wieki. (Dn 3, 52) Jak zachowujesz sie w czasie swojego utrapienia, pieca ognistego? Czy twoja postawa jest podobna do młodzieńców w piecu ognistym?

  • Bog zachęca nas także do bojaźni Bożej. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania! Dar bojaźni Bożej, czyli taka postawa człowieka, która nie chce obrazić Boga swoim grzechem, to klucz do życia sensownego, dobrze przeżytego. Bogactwo i siła podnoszą na duchu, a bardziej niż jedno i drugie – bojaźń Pana. Przy bojaźni Pańskiej nie ma niedostatku, a żyjąc w niej nie potrzeba szukać pomocy. (Syr 40, 26) Czy jesteś człowiekiem bojaźni Bożej, chcesz żyć bez grzechu? Czy prosisz Boga żywego o dar bojaźni Bożej?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar bojaźni Bożej. Dziękuję za Twoją strategię wychowania mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?