Archiwum z dnia: 28 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE W IMIĘ JEZUSA

28.02.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 9, 41-43. 45. 47-50

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zanim zaczniesz rozważać dzisiejszy fragment wyobraź sobie, że stajesz przed lekarzem, który oznajmia Ci, że jedynym ratunkiem dla twojego życia jest całkowita rezygnacja ze słodyczy, mięsa, papierosów itp. Aby ocalić życie musisz porzucić swoje miejsce zamieszkania i wyruszyć na drugi koniec kraju zostawiając znajomych, przyjaciół, może część rodziny, pracę, dom itp. Myślę, że dla zachowania życia każdy z nas zastosowałby tak radykalne zalecenia.
  • Tymczasem, gdy Jezus mówi, że aby zostać zbawionym, należy odciąć się radykalnie i nieodwracalnie od grzechu, (symbolizuje to odcięcie kończyny) to zaczynamy narzekać i kalkulować. Nagle grzech otrzymuje zmiękczacze: mały, niewinny, głupi. To, co robią wszyscy, staje się ważniejsze niż przykazania czy głos sumienia. Modlitwa, regularna spowiedź i Komunia Św. rozciągają się w czasie i zawsze jest „coś” ważniejszego do zrobienia. Dzieje się tak dlatego że nie rozumiem ZBAWIENIA. Jest to jakaś mglista formułka teologiczna, za którą nie stoi moje prawdziwe przeświadczenie o jego wartości. Jeżeli zdrowie i życie tu na ziemi jest bezcenne, to jak bardzo wartościowe jest życie wieczne? Zadaj sobie więc pytania: Czym jest dla mnie ZBAWIENIE?, Jak ważne jest dla mnie to, by wejść do Królestwa Niebieskiego? Czy moje czyny i postawa ukazują wartość życia wiecznego, jaką deklaruję?
  • To trudne pytania, ale ja chcę zwrócić twoją uwagę na coś, co moim zdaniem jest najważniejsze w tym, co powiedział Pan Jezus. Co to jest? To „podana szklanka wody”, czyli bezinteresowne miłosierdzie, bo co można zarobić tym gestem, które zauważa potrzebę bliźniego? Dlatego czyń uczynki miłosierdzia w imię Jezusa, a nie utracisz nagrody i nie będą ciebie dotyczyć ostrzeżenia z dalszej części tekstu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę uwrażliwiaj moje serce, bym zauważał potrzeby innych i pragnął w Twoje imię im pomagać.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?