Archiwum z dnia: 1 marca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ PANA W SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

01.03.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 10,1-12

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Prawo stawia wobec ludzi pewne wymagania. Człowiek bardzo często nie dorasta do wymagań prawa i ich nie zachowuje. Przekracza je, wchodząc tym samym  w konflikt z prawem. Wówczas stara się znaleźć różne rozwiązania tej sytuacji, „furtki” przez które wychodzi, w zależności od okoliczności. Jedną z takich furtek, zarówno u Izraelitów, jak i w dzisiejszych czasach jest rozwód, który jest dopuszczalny prawem ludzkim, ale nie Bożym. 
  • Opuszczenie rodziców, złączenie z ukochaną osobą oraz zbudowanie przez mężczyznę i kobietę jedności duchowej, psychicznej i cielesnej opisuje pierwotny zamiar Boga wobec małżeństwa. Plan ten nie zakłada rozwodu. Po grzechu pierwszych ludzi okazało się, że człowiek nie jest w stanie trwać w takiej jedności, jaka była zamierzona w stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego Mojżesz pozwolił na list rozwodowy. Jezus poprzez swoją śmierć odkupił człowieka i na nowo uczynił go na obraz i podobieństwo Boga. Podczas chrztu umiera nasz „stary” człowiek, a rodzi się nowy, który jest w stanie żyć w jedności i nierozerwalności małżeńskiej. Czy będąc ochrzczonym dopuszczam myśli o rozwodzie w sytuacji kryzysowej?
  • Podczas sakramentu małżeństwa zostaliśmy obdarowani wszystkimi łaskami, które nam są potrzebne do zbudowania trwałego związku kochających się ludzi. Czy czerpię z tych łask w chwilach trudnych? Czy proszę Boga, aby mocą tego sakramentu pomagał nam przezwyciężać trudności w małżeństwie, brak zgody, złość, wzajemne obwinianie się, zakładanie złej woli u małżonka, własny egoizm,…?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, w dniu ślubu zaprosiliśmy Ciebie do naszego małżeństwa. Proszę Cię działaj w nim z mocą, uzdrawiaj nasz związek, lecz rany, które zadaliśmy sobie jako małżonkowie, bądź naszą Drogą i Życiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?