Archiwum z dnia: 6 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ BY ŁASKA CORAZ WIĘCEJ OWOCOWAŁA

06.03.2019, środa Środa Popielcowa. Początek Wielkiego Postu

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

2 List św. Pawła do Koryntian 5, 20 – 6, 3

Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: «W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą». Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej – apostoł zwraca się do tych, którzy przyjmują łaskę, czyli do chrześcijan, wierzących… także do nas. I co mówi? pojednajcie się z Bogiem! Można przyjmować łaskę i być nie pojednanym z Bogiem? Może niepojednanie kojarzy się z trwaniem w grzechu ciężkim, ale słowa apostoła wskazują na inną sytuację, skoro mówi on do przyjmujących łaskę. Czy jesteś we wszystkich dziedzinach życia i myślenia pojednany z Bogiem? Po-jednać znaczy uczynić jedno: jedno w myśleniu, jedno w uczuciu, jedno w działaniu. Czy nie ma jakiejś sprawy, w której czujesz się opuszczony, niezrozumiany, oddzielony od Boga? Czy Twoje spojrzenie na życie, siebie samego i bliźnich są jedno z Jego spojrzeniem – czyli są zgodne z tym, co mówi Pismo Św.? Porównaj co Ty myślisz np. o sobie, swoim małżonku i dzieciach, a jak na to patrzy dobry Tata?
  • oto teraz dzień zbawienia Zbawienie to udział w życiu Trójjedynego Boga. Już teraz możemy go doświadczać dzięki Jezusowi – Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne. (J 6, 54) Jezus mówi, że już teraz masz życie wieczne w sobie, a św. Paweł konkretyzuje to opisując owoce Ducha Św.: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć itd. Duch Św. chce owocować w Tobie w ten sposób. On się nie chowa na dnie duszy, żeby tam spać. Przychodzi po to, by działać. Jeśli masz w sobie Jezusa i Ducha Św., to czy może Ci czegoś duchowo brakować? Rz 8,32: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Masz wszystko, co potrzebne – tylko w to uwierz i sięgaj po te dary.
  • napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Spójrz w jaki sposób konkretnie owocuje w Tobie łaska. Jeśli nie widzisz owoców – coś jest mocno nie w porządku! Albo zupełnie nie korzystasz z bogactw, jakie Ci daje Bóg, albo masz bardzo zakłamane patrzenie na siebie. Co najbardziej potrzebujesz zmienić w tym Wielkim Poście, by nie marnować łaski?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. uwolnij mnie z kajdan niewiary, z postawy sieroctwa – chcę w pełni uwierzyć, że jestem dzieckiem Boga, jestem podobny do Taty, który mnie bogato obdarował!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?