Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ TO WYBIERAĆ

NAWRACAĆ SIĘ TO WYBIERAĆ

07.03.2019, czwartek , św. Perpetuy i Felicyty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Powtórzonego Prawa 30, 15-20

Mojżesz powiedział do ludu:
«Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze czytanie pokazuje dość prostą alternatywę – życie z Bogiem poprzez przestrzeganie przykazań daje życie i szczęście. Odwrócenie się od Boga poprzez wybór bożków to śmierć i przekleństwo. Cała historia ludu wybranego od wyjścia z Egiptu to takie balansowanie pomiędzy jednym a drugim. Szczególnie w księdze Sędziów da się zobaczyć ten schemat: gdy Izraelowi zaczyna się powodzić, to odstępuje od Boga żywego i zaczyna czcić innych bogów. Wtedy zwykle przychodzi ucisk i nieszczęcie od innych narodów. Uciskany lud Izraela, gdy już ma dość, woła do prawdziwego Boga a ten przychodzi z pomocą i znowu zaczyna się okres życia, obfitości, powodzenia. Powtarza się to po raz drugi, piąty i dziesiąty… A czy przypadkiem ja także w jakiś sposób w moim życiu nie powielam tego schematu?
  •  Jak zatem żyć, aby doświadczać życia i szczęścia o którym mówi dziś Słowo? Pierwsze to miłować Pana, Boga twego. Miłować, to stawiać na pierwszym miejscu, uczynić najważniejszym w życiu. Czy życie z Bogiem jest dla mnie ważniejsze od ważnego meczu, spotkania ze znajomymi, wyjazdu na narty, etc. Nie oznacza to, że mam się tego wszystkiego wyzbyć, ale gdy muszę wybrać, to co wybieram? Po drugie, doświadczać życia to chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia… Zauważ, że to zakłada znajomość tych dróg, poleceń, praw. Czy mam czas, aby słuchać Pana w Jego Słowie? Czy rzeczy wątpliwe z moralnego punktu widzenia konfrontuję ze Słowem Bożym i nauką Kościoła?

  • Jak rozpoznać swojego bożka? Jak rozpoznać to, czy służysz cudzym bogom? Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6,21). Do czego lgnie twoje serce? Co jest twoją pasją? Ona może sama w sobie być czymś badzo dobrym, ale czy nie przesłania ci Jezusa? Czy to, co lubisz i czemu poświęcasz znaczną część swojego czasu służy w jakiś sposób bożemu królestwu, czy cię od niego oddala?
  •  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu dziękuję Ci, że na początku Wielkiego Postu wzywasz mnie do dokonania wyborów. Dziękuję, że uzdalniasz mnie do wyboru życia – Ciebie – Boga Żywego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 6 do rozważania “NAWRACAĆ SIĘ TO WYBIERAĆ”

  1. Czy mamy rozwazsc slowo ewangelie czy tylko czytania nierozumiem !!@

  2. Panie, chcę być Ci wierna w codzienności życia. Przepraszam że wielokrotnie odeszłam od Ciebie w sytuacjach, kiedy mi się powodziło, zapominałam o Twoim istnieniu. A przecież dobro, jakiego doświadczałam, było darem od Ciebie. Jezu naucz mnie wybierać to co dobre i piękne, rezygnować z rzeczy, które Cię przysłaniają. Duchu Święty proszę Cię o dar Bożej mądrości!

  3. Duchu Święty pomóż nam w zapieraniu się siebie, które jest otwarciem się na życie w Jezusie Chrystusie,

  4. Pan mój i Bóg mój.

  5. Duchu Święty prowadż mnie po właściwych drogach abym nie zbłądziła .

  6. Panie mój Przepraszam Upadłam już na początku drogi pomóż mi Panie wstać i iść za Tobą każdego dnia Panie Tyś królów król a ja proch i pył Pomóż mi Jezu

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)