Archiwum z dnia: 10 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ OPIERANIE SIĘ POKUSOM

10.03.2019, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 4,1-13

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.
Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«.
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.
Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”.
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”.
Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Co to jest kuszenie? Wpatrując sie w dzisiejsze Słowo możemy powiedzieć, że jest to nakłanianie do czegoś na pierwszy rzut oka, dobrego, ale w rzeczywistości sprzeciwiającego się Bogu. Za pokusą stoi przeciwnik Boga – diabeł. Sama pokusa jest czymś neutralnym moralnie, natomiast uleganie jej – jest popadaniem w grzech. Dalej, powinniśmy spodziewać się, że będziemy kuszeni przez diabła przez całe życie, bo jeśli Jezus był kuszony, to my będziemy tym bardziej. Zresztą księga Apokalipsy wyraźnie mówi, że rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa (Ap 12,14), czyli z każdym z nas.

  • Jezus mówiąc nie samym chlebem żyje człowiek wskazuje nam, co powinno być pierwsze. Najpierw musi być szukanie Boga i słuchanie Jego słów. Tak było w przypadku tysięcy ludzi, którzy przyszli na pustkowie słuchać Jezusa zostawiając wszystko inne. Dzięki temu mogli przyjąć chleb i nastąpiło rozmnożenie. Czy otwierasz najpierw swoje serce na Boga? Czy wierzysz, ze Bóg jest dobry?
  • Kolejną pokusą jest władza we wszystkich wymiarach, ale przede wszystkim dotyczy ona naszego wnętrza. Królestwo Jezusa przyszło przez krzyż, czyli utratę samego siebie i pokorę. A więc zupełnie inaczej niż królestwa tego świata. To dla nas paradoks – władcą jest ten, kto został wyśmiany, wyszydzony i opuszczony przez ludzi. Czy pokonujesz lęk przed utratą siebie, aby Jezus mógł żyć w Tobie? Czy doświadczasz niechęci do wchodzenia w trudne, nieprzyjemne sytuacje? Komu służysz, Bogu czy sobie?
  • Trzecia pokusa wiąże się z tym, że mamy zły obraz Boga, któremu nie ufamy i dlatego chcemy go wypróbować. Jezus nie skoczył z narożnika świątyni, ale przez krzyż rzucił się w otchłań śmierci, w bezbronność i opuszczenie. Całkowicie ufając Ojcu wiedział, że w żadnej, nawet najtrudniejszej sytuacji nie zostanie bez opieki. Czy naprawdę ufasz Bogu? Czy wierzysz Mu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, pragnę abyś był dla mnie zawsze najważniejszy, pragnę karmić się Twoim słowem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?