Archiwum z dnia: 15 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ OD ZABIJANIA SŁOWEM

15.03.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mocna interpretacja piątego przykazania. Według Katechizmu zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba. Zabójstwa dokonuje nie tylko ten, kto pozbawia kogoś życia w sposób bezpośredni, ale także każdy kto się gniewa na swego brata. Gniew to emocja (oburzenie, złość, furia, irytacja) często prowokująca agresję (z łac. „napaść” –  zachowanie, którego celem jest spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej). Gniewanie się może nieraz przez lata zatruwać nasze relacje z drugim człowiekiem, jest trucizną, która przede wszystkim zabija nas samych, od wewnątrz. „Życie i śmierć w mocy języka” (Prz 18, 21). Z kim nie rozmawiam? Z kim mam “ciche dni”?
  •  “Raka” – z aramejskiego oznacza: pusty, próżny, głupiec (niezdolny do zawierania i tworzenia relacji międzyludzkich, dosł. “pusta głowa”), godny pogardy. Słowa też mogą zabijać. Pewnie nam samym zdarzyło się zranić drugiego złym słowem, obrazą, obmową, oszczerstwem, ośmieszaniem, przekleństwem, szemraniem, plotką, szyderstwem, osądzaniem, krytykanctwem,… Kiedy, w jakich sytuacjach to się zdarza?
  •  Jezus wyprzedza tę sytuację i zachęca do zgody, dopóki jesteśmy w drodze. Chodzi tu nie tylko o przebaczenie innym, ale też o to, że my powinniśmy prosić o przebaczenie. To ja się mam pogodzić z drugim człowiekiem, nie on ze mną. I mam zrobić to szybko, nie odkładając na później, choć nie zawsze jest to łatwe. Najlepiej by było, żeby “nad naszym gniewem nigdy nie zachodziło słońce” (Ef 4,26). Czy umiem mówić przepraszam? Kiedy mi najtrudniej prosić o wybaczenie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Panie, postaw straż przed ustami moimi, Pilnuj drzwi warg moich!” (Ps 141, 3)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?