Archiwum z dnia: 25 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ DAJĄC SWOJĄ ZGODĘ NA NARODZINY MIŁOŚCI

25.03.2019, poniedziałek , Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Scena spotkania anioła Gabriela z Maryją bije dostojeństwem i czcią. Oto na naszych oczach rozgrywa się jedna z najważniejszych scen naszego zbawienia. Zapowiadane jest przyjście Jezusa  jako człowieka. Tak często zapominam o tym, że On miał ciało, które  miało również swoje potrzeby. Boskie i ludzkie części mieściły się w jednej Osobie. Doskonale zintegrowane. Arka Noego śpiewa takie słowa piosenki, które są doskonałym komentarzem do tej sceny: Bóg na mamę wybrał sobie najpiękniejszą ze wszystkich kobiet, Bóg ma gust, On się zna, wiedział która powie: Tak.

  • A Maryja? Zawsze mnie zachwyca Jej prostota i coś się we mnie wzdryga, kiedy widzę Ją ubraną w korony i przemyślne suknie. Czasem mam wrażenie, że Ją obciążają nadmiernie i ginie Jej wdzięk. Dla mnie osobiście staje się daleka i niedostępna.  Prostota Maryi objawia się w Jej pytaniu. Jakie by nie było tłumaczenie tego zdania, zawsze  chodzi w nimo stwierdzenie faktu, że sama z siebie nie jest w stanie tego dokonać. I to jest Jej wielkość. A tak na marginesie, jak musiała być wysoka kultura wprowadzania dorastających dzieci w świat seksualności, bez internetu , książek i innych udogodnień. Dużo moglibyśmy się jeszcze nauczyć, prawda?
  • Można by powiedzieć, że ta scena zwiastowania już zaistniała i jest dla nas informacją o tym, jaki jest Bóg i jak odpowiedziała Maryja. Ale chyba jest w niej coś jeszcze. Oto każdego dnia budzimy się rano i możemy usłyszeć pozdrowienie od samego Ojca i zapewnienie, że jest z nami. Każdego dnia składa nam propozycję udziału w Jego planie. Każdego dnia mówi, że pośle swojego Ducha, aby nas osłaniał i napełniał mocą. Każdego dnia jakby pytał: Chcesz dawać miłość? Pomogę Ci, będę z tobą. Od nas tylko zależy odpowiedź. Czy pozwolisz narodzić się miłości w twoim domu, w pracy, w sklepie i wszędzie tam, gdzie będziesz dziś?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu udzielaj mi codziennie Twego Ducha, abym była zdolna do dawania miłosci.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?