Archiwum z dnia: 27 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ TO WSPOMINAĆ BOŻE CUDA

27.03.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Powtórzonego Prawa 4, 1. 5-9

Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zasady prawa i historia wyprowadzenia z Egiptu były fundamentem wiary dla Narodu Wybranego. Bóg zainterweniował w historię, wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, następnie przedstawił im swoje prawa wraz z obietnicą wielkiego błogosławieństwa i dobrobytu – miał im ofiarować na własność ziemię. W tym wszystkim dał się Bóg poznać jako niezmiernie potężny, ale też bliski – wręcz widzialny i namacalny (np. słup ognia i obłoku stale prowadzący przez pustynię). Bóg się dał poznać jako dobry, dbający o swój naród, wierny swoim obietnicom, mający dobre plany i zamiary dla ludzi, i potrafiący je wykonać. Udowodnił to wszystko i położył jako fundament pod swoją relację z Izraelem. Dlatego pamięć o tych wydarzeniach była zawsze bardzo ważna, wspominano je często i obchodzono święta ku ich czci.
  • Bóg nas tak stworzył, że pamiętamy. Pamięć jest dobra – ma służyć dobru. Do czego najczęściej wykorzystujesz swoją pamięć? Źle wykorzystywana będzie niszczyć – wspominanie złych wydarzeń, rozpamiętywanie cierpień, pielęgnowanie zranień z przeszłości – to wszystko karmi nieprzebaczenie, buduje nienawiść i rozgoryczenie. Do tego nas próbuje skusić przeciwnik – aby pamięć niszczyła i zatruwała duszę. Wszystko co Bóg stworzył jest dobre. Pamięć ma wielkie zadanie w życiu duchowym – to nam pokazuje Stary Testament. Czy masz swoją własną historię cudów, jakie Bóg Ci uczynił? Czy pamiętasz o wielu dobrych rzeczach, jakich doświadczyłeś, czy za nie wciąż dziękujesz?

  • Nic nie stoi na przeszkodzie, by wciąż od nowa dziękować Bogu także za cuda z przeszłości. Szczególnie w trudnym czasie takie rozpamiętywanie Bożej dobroci umacnia wiarę i pomaga jeszcze bardziej zaufać, że i teraz Bóg jest dobry i czuwa. Ponieważ Bóg jest zawsze wierny, zawsze dobry, zawsze i w każdej sytuacji ON JEST. Rz 8,27: Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Rz 8, 31: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Panie pomóż mi rozpoznać więcej Twojego działania i darów w moim życiu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?