Archiwum z dnia: 29 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ, TO CODZIENNIE STAWIAĆ BLIŹNIEGO PONAD SIEBIE

29.03.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 21, 33-43.45-46

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych»
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań”; uczeni żydowscy interpretując Prawo stworzyli aż 613 przykazań, (365 zakazów i 248 nakazów). Próbowano je różnie klasyfikować. Stąd pytanie, które nurtowało wielu ówczesnych o pierwszeństwo ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiadając na nie, powołał się na Księgę Powtórzonego Prawa: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5). Miłość ma być odpowiedzią na wiarę, która sprawia, że Bóg jest pierwszą i najważniejszą Osobą w naszym życiu, że jest On Panem i Zbawicielem. Które miejsce zajmuje Bóg w mojej hierarchii wartości? Czy nie kreuję sobie innych bożków?
  • „swego bliźniego”; Dla Żydów bliźnim był przede wszystkim drugi Żyd, ewentualnie prozelita tj. cudzoziemiec, który przyjął obrzezanie i przepisy. Jezus natomiast w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, wskazuje, że bliźnim dla człowieka jest każdy człowiek, zwłaszcza ten w potrzebie. Czy dostrzegam potrzeby osób najbliższych?
  • „jak siebie samego”; Miłowanie siebie to nie egoizm, ale akceptowanie siebie takim, jakim stworzył mnie Bóg. Poczucie własnej wartości i kochanie siebie stanowią wstępny warunek do kochania innych. Czy kocham i akceptuję siebie?
  • „całym sercem, całym umysłem i całą mocą”; określenia te podkreślają, że człowiek powinien kochać Boga całym sobą, otwierać się całkowicie na dobro i szczęście płynące od Niego, powierzać Mu swój los bez żadnych zastrzeżeń, bez stawiania Mu jakichkolwiek warunków.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, ulecz moje serce, abym wzorując się na Twojej miłości, kochając siebie, kochał coraz bardziej drugiego człowieka.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?