Archiwum z dnia: 2 kwietnia 2019

NAWRACAĆ SIĘ, TO WZRASTAĆ W PRAGNIENIACH ZANURZANIA SIĘ W BOGU ŻYWYM

02.04.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga proroka Ezechiela 47, 1-9. 12

Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną, i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci: był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: «Czy widziałeś to, synu człowieczy?» I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Tekst proroka Ezechiela stale wspomina stronę wschodnią świątyni.  Ma ona znaczenie symboliczne i zapowiada przyjście Boga żywego. W Nowym Testamencie symbolem Jezusa Chrystusa jest Wschodzące Słońce. Łukasz ewangelista zaznacza to jako proroctwo wypowiedziane przez kapłana Zachariasza: Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. (Łk 1, 77-79) Prorok Ezechiel zaprasza nas do zanurzania się w Bogu żywym, gdzie symbolem jest woda wypływająca z przybytku. Można zanurzyć się w Bogu na różnym poziomie: kostek, kolan, bioder, wodzie do pływania. Od naszych pragnień będzie zależało jak głęboko zanurzy nas Bóg w Sobie. Pragnienia są bowiem kluczem do otwierania kolejnych drzwi w naszym rozwoju. Jak głęboko chciałbyś się zanurzyć w Bogu? Czy prosisz o głębokie spotkanie z Bogiem żywym?
  • Przychodzenie Boga żywego oznacza dla człowieka zawsze pokój, życie, uzdrowienie. Prorok Ezechiel pisze bowiem: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Bóg nie jest w naszym życiu rywalem. Niczego nie chce nam zabrać. Kiedy przychodzi przynosi swoje błogosławieństwo, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. (Łk 6, 35c) Kim jest dla ciebie Bóg żywy w twojej świadomości, czy np. chce ci przynieść życie w obfitości czy większe cierpienie, straty? Proś Ducha Świętego o demaskowanie swoich fałszywych obrazów Boga!
  • Przyjście Boga żywego to doświadczenie Jego uzdrowienia: duchowego, psychicznego, fizycznego. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo». Bóg kocha uzdrawiać w modlitwie, szczególnie gdy kierujemy do Niego nasze uwielbienie. Uwielbienie jest bowiem uprzywilejowanym miejscem miejscem objawiania Bożej chwały. Potrzebujemy prosić o dar modlitwy uwielbienia i dar wzrastania w uwielbianiu Boga żywego. Czy oczekujesz od Boga żywego jakiegokolwiek uzdrowienia? Czy modlisz się modlitwą uwielbienia? Czy wzrastasz w uwielbianiu Boga żywego?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za to, że pragniesz się ze mną głęboko spotkać. Dziękuję za pragnienia zanurzenia się w Tobie w sposób dla mnie niewyobrażalny.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?