Archiwum z dnia: 3 kwietnia 2019

NAWRACAĆ SIĘ BY MYŚLEĆ JAK JEZUS

03.04.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 5, 17-30

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna (…) Jezus próbuje przybliżyć nam swoją relację z Ojcem, ich jedność, bliskość, wzajemną zależność w miłości. Nieco później Pan powie: Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 57) zapraszając nas do tej niewyobrażalnej komunii miłości: jak Jezus żyje w Ojcu, tak Ty masz żyć w Jezusie. Jezus wszystko czynił zgodnie z wolą Ojca, Jego myśli, zamiary i czyny były w pełni zintegrowane z myślami i zamiarami Ojca. To jest chrześcijaństwo – zintegrować swoje myśli, zamiary i czyny z Jezusowymi.

  • Czy patrzysz na siebie i bliskich tak, jak Jezus? Czy Twoje myśli są zgodne z myślami Jezusa, twoje plany na życie z Jego planem dla Ciebie, Twoje oceny moralne z Jego ocenami? A jak myśli i ocenia Jezus? O tym jest Nowy Testament, czy dbasz o to, żeby go regularnie czytać i zgłębiać? Trzeba znać Słowo Boże, karmić nim swój umysł, aby móc opierać się na jego prawdzie. Rz 12,2: przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Dostosowując swoje myślenie do tego, co mówi Pismo Św. przyjmujesz myślenie Jezusa. Odnawianie umysłu dokonuje się przez uznanie, że On ma rację, a Jego słowo jest prawdą godną zaufania – krok po kroku we wszystkich dziedzinach życia. Nawet jeśli Twoje doświadczenie życiowe podpowiada inaczej, to nie ono ale Słowo Boże powinno determinować Twoje myślenie i postrzeganie.

  •  szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał  W jakim stopniu szukanie woli Boga ma wpływ na Twoje decyzje? Czy przy ważnych decyzjach modlisz się o nie i pragniesz, by były zgodne z wolą Bożą? Czy na codzień w różnych drobnych sprawach masz dążenie, by stale słuchać natchnień Ducha Św., czy Go pytasz, prosisz o pomoc?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie chcę coraz bardziej patrzeć i myśleć jak Ty. Proszę pokaż mi, które moje myśli nie są zgodne z Twoimi i pokaż jak Ty myślisz!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?