Archiwum z dnia: 4 kwietnia 2019

NAWRACAĆ SIĘ TO PRZYJMOWAĆ MIŁOSIERDZIE BOŻE

04.04.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 32, 7-14

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem».
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Boga swego, Pana, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi”. Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”».
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mojżesz stoi na górze przed obliczem Boga. Z jej wysokości widzi to, co było, ziemię Egiptu, oraz to, co przed Izraelem, czyli ziemię obiecaną. Przeszedł długą drogę przemiany od księcia egiptu, przez mordercę i pastucha, do przywódcy swojego narodu, którego Bóg silną ręka i cudami wyzwala z rąk Egiptu, ówcześnie największej potęgi militarnej, cywilizacyjnej oraz religijnej. Jest w prawdziwej relacji z JAHWE. Bóg pokazuje mu, jak Izrael grzeszy odwracając się od JAHWE i Mojżesza. Pan proponuje by to on stał się początkiem narodu wybranego, gdy tymczasem Izrael zostanie zniszczony Jego gniewem. Czy to nie wspaniałe uwieńczenie wszystkich trudów i wyrzeczeń? A co robi Mojżesz? Prosi o Boże miłosierdzie wspominając obietnicę, jaką Bóg złożył przodkom.
  • Zapraszam Cię byś stanął teraz na modlitwie przed Bogiem sam, bez zgiełku „obozu”, czyli tego czym żyjesz na co dzień. Poproś Boga, by pokazał Ci tak jak Mojżeszowi to co było trudne i grzeszne, to, co Cię zniewalało lub czyniło wyrzutkiem w oczach innych lub swoich. Spójrz też na to co teraz. Czy masz jakieś bożki, które oddalają cię od Boga? Może to zbytnie przywiązanie do tego co masz lub jak cię widzą inni, gniew, alkohol lub kłamstwo. Weź to wszystko i oddaj Bogu prosząc o Jego miłosierdzie. Zawołaj do Niego, by wspomniał na błogosławieństwo jakim Cię obdarzył w sakramentach. Wezwij Jego miłosierdzie a On na pewno Ci pobłogosławi i poprowadzi, jak zrobił z Izraelem.
  • Prosząc o Boże miłosierdzie nie zapomnij także o innych, nawet jeśli ich grzechy są bardzo ciężkie. Ich też Pan powołał, by stawali się Jego dziećmi. Proś więc za tych, którzy kradną, kłamią, krzywdzą innych lub zaprzeczają istnieniu Boga, by dostąpili miłosierdzia. Módl się za nich, ale nie z litości lecz jakbyś walczył o ich dusze jak Mojżesz na górze.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Boże wspomnij na swoje miłosierdzie i na to, że wybrałeś mnie swoim dzieckiem. Wyzwól mnie z grzechu, zniewoleń i przywyczajeń, które oddalają mnie od Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?