Archiwum z dnia: 9 kwietnia 2019

NAWRACAĆ SIĘ, TO DEMASKOWAĆ SWOJE SZEMRANIE I NARZEKANIE

09.04.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Liczb 21, 4-9

Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Narzekanie  i szemranie to była normalna postawa Narodu Wybranego: Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». To co normalne jest dla człowieka, nie musi być normalne dla Boga żywego. Narzekanie i szemranie wyrażało brak wiary i zaufania do Boga Jahwe. Cena, którą zapłacili Izraelici za brak wiary była wysoka. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujacy bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. (Hbr 11,6) Jak reagujesz na trudne i bolesne sytuacje? Czy demaskujesz w swoim życiu szemranie i narzekanie?

  • Człowiek potrzebuje wzrastać w wierze, ale ono na ogół dokonuje się przez trudne doświadczenia w postaci ukąszeń przez życiowe węże. Potrzebujemy przetwarzać swoje narzekanie i szemranie na dziękczynienie, które jest wyrazem wiary w Bożą moc. Święty Paweł pisze: W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1Tes 5, 18). Bóg bowiem wybrał nasze słabości i braki , aby objawiać swoją moc i dlatego mamy za wszystko dziękować. Święty Paweł pisze: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. (2Kor 12, 9. 10b) Jak często dziękujesz za trudne wydarzenia w swoim życiu? Kiedy ostatnio? Jak reagujesz na swoje braki i niedomagania?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, przepraszam Cię za mój brak wiary. Proszę o łaskę dziękczynienia, zwłaszcza w sytucjach, w których wszystko we mnie narzeka i szemrze.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?