Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ BY ŻYĆ WOLNOŚCIĄ DZIECKA BOŻEGO

NAWRACAĆ SIĘ BY ŻYĆ WOLNOŚCIĄ DZIECKA BOŻEGO

10.04.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 8, 31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Na czym polega niewola grzechu? Może kojarzy się to z nałogami, przyzwyczajeniem do grzechu. Jednak na głębszym poziomie chodzi o niewolę myśli i serca, na którą się zgadzamy. Dajemy sobie wmówić, że grzech ma wielką władzę – pozbawia miłości Boga, strąca z pozycji dziecka bożego do niewolnika, uzależnia i czyni bezsilnymi. To wszystko prawda, ale w perspektywie bez Chrystusa. W interesie diabła jest usuwanie z naszego umysłu krzyża i jego zwycięskiej mocy. Diabeł roztacza atmosferę samotności wobec grzechu i zła, poczucie, że w swojej słabości musisz sobie z grzechem poradzić sam, choć nie masz szans go pokonać. To kłamstwo, bo Jezus już wszelkie zło pokonał i wszelki grzech odkupił. Jezus zwyciężył i włączył Cię w swoje zwycięstwo – dokonało się to w momencie chrztu św. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (…) dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. (Rz 6, 3.6)
  • Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Myślenie o sobie “słaby grzesznik” daje przyzwolenie na to, żeby grzech zwyciężał. Słowo Boże mówi: Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was (Jk 4,7), i większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie (1J 4, 4). Warunkiem jest żywa wiara, że przeciwstawienie się pokusie ma sens, że w Jezusie grzech już został zwyciężony i nie ma mocy, by Cię determinować. Czy determinuje Cię słowo oskarżyciela, czy Słowo Boga? Jak o sobie myślisz? Słaby grzesznik zmęczony ciągłą walką i swoimi upadkami? A może potykający się ale pełen wdzięczności, że Jezus zapłacił za wszystkie winy, i wciąż mimo wszystko obdarza hojną i zupełnie niezasłużoną miłością? Z głęboką radością uwielbiający miłosierdzie Zbawiciela?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie daj mi nowe spojrzenie na walkę z grzechem. Poprowadź mnie, żebym z Twego krzyża czerpał zwycięstwo. Przymnóż mi wiary, że zwycięstwo już się dokonało – także we mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 3 do rozważania “NAWRACAĆ SIĘ BY ŻYĆ WOLNOŚCIĄ DZIECKA BOŻEGO”

  1. Dziękuję Ci Mój Panie za to że jestem twoim dzieckiem Bożym dzieckiem Pomóż proszę abym nigdy o tym nie zapominała AMEN

  2. Panie pomnóż mi wiary abym nie popełniała ciągle tych samych grzechów. Naucz mnie wytrwałości. Jezu Ufam Tobie

  3. Dziękuję Jezu ze zapłaciłes na krzyżu moje grzechy.Panie pomnóż moja wiare daj serce czyste i wyzwol mnie z niewolnictwa grzechu bym już była wolna .Jezu ufam i liczę tylko na Ciebie.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)