Archiwum z dnia: 11 kwietnia 2019

NAWRACAĆ SIĘ TO PRZYJMOWAĆ NAUKĘ I UFAĆ BOGU

11.04.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 8, 51-59

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: „Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?»
Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się».
Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czym jest według Ciebie śmierć? Powiesz końcem życia. Następuje zgon ciała, zatrzymują się wszystkie funkcje życiowe i kończy się kontakt z  otaczającym nas światem.  Śmierć to koniec marzeń i planów, wszystko co osiągnęliśmy i kim jesteśmy staje się nagle nieważne. Czy boisz się swojej śmierci? Jeśli tak to dlaczego? Może obawiasz się bólu w chorobie, niedołężności, samotności a może tego, że nie wierzysz w to co później? Może strach wywołuje brak informacji kiedy nadejdzie? A może najbardziej przeraża Cię śmierć bliskich, żony, dzieci czy rodziców? Zgon jest realnym i nieuchronnym punktem naszego życia, a jednak wciąż żyjemy tak, jakby nas nie dotyczył. Nie chodzi mi tu by wzbudzić strach lub promować bierność i fatalizm, lecz byś zadał sobie pytanie „czy jestem gotowy na śmierć?”
  • Poruszam ten trudny temat, bo Jezus daje w dzisiejszej Ewangelii wspaniałą (bo wyzwalającą) obietnicę „Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy obiecuje nieśmiertelność? Nie! Pan Jezus mówi o tym, że wiara w Niego i Jego naukę wyzwoli nas ze strachu przed śmiercią. Nie będziesz się bał, że stracisz to co miałeś, bo Jezus głosi życie wieczne przed obliczem JAHWE. Nie będziesz drżał o siebie lub bliskich, wyobrażał sobie, co się może nieszczęśliwego stać, bo wiesz że to BÓG jest Panem czasu i Twego życia. Znajdziesz Jezusa w cierpieniu, nawet jeśli przynosi tylko ból i beznadzieję. To wszystko będzie możliwe, ale tylko dzięki JEZUSOWI, ale czy ty w to wierzysz?
  • Stań proszę teraz w modlitwie przed Jezusem i zapytaj siebie, czym jest dla ciebie śmierć Twoja albo kogoś bliskiego? Poproś GO by pokazał Ci cały strach przed śmiercią, który ma wspływ na twoje życie i proś, by Cię wyzwolił.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu wyzwól mnie ze strachu przed śmiercią, bym mógł jako wolny człowiek wsłuchiwać się w Twoją wolę i realizować przygotowany dla mnie plan zbawienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?