Archiwum z dnia: 12 kwietnia 2019

NAWRACAĆ SIĘ, TO REALIZOWAĆ WŁASNE POWOŁANIE ŻYCIOWE

12.04.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 10, 31-42

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Na kartach Pisma często widzimy, że Żydzi nie rozumiejąc jakichś spraw, z łatwością sięgają po kamienie, aby rozwiązać problem po swojemu. Stwierdzenie Jezusa, że jest Synem Boga, czyli jest równy Bogu, stanowiło w ich oczach jawne bluźnierstwo godne ukamienowania. Jezus ma poczucie misji i może ją wypełnić będąc w jedności z Ojcem. Młody człowiek wierzy, że cały świat może zdobyć i zawojować, dzięki swoim talentom i umiejętnościom. Ale czas i realia życia niejednokrotnie weryfikują nasze możliwości. Przychodzi choroba, niemoc, utrata pracy,… i widać wtedy wyraźnie, że człowiek nie jest bogiem. Jakie jest moje powołanie? Jak je wypełniam?
  • Żydzi znajdują „w Jezusie” co raz to nowy problem (albo uzdrawia  w szabat, albo uczniowie nie poszczą, albo je z grzesznikami, wskrzesza Łazarza, wypędza złe duchy,…) .Z jednej strony nie pasuje do ich wizji Mesjasza, a z drugiej, widząc Jego czyny, boją się tego Kim jest. A czyny i znaki wyraźnie świadczą o tym, że jest Synem Bożym. Chcieliby podporządkować Go sobie, aby był taki jak Go sobie wyobrażali. Czy ja też nie tworzę sobie własnego obrazu Jezusa, Boga? Nie oczekuję, że będzie spełniał moje plany i realizował moją wizję świata? A może sam podporządkowuję się oczekiwaniom innych ludzi, zamiast szukać i realizować wolę Bożą w moim życiu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, oczyszczaj moje władze od fałszywego obrazu Ciebie, pomóż mi rozeznawać i wypełniać moje powołanie, abyś na końcu „znalazł mnie zapisanego w księdze życia” (Ap 5,1; 20,15).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?