Archiwum z dnia: 16 kwietnia 2019

NAWRACAĆ SIĘ, TO UJRZEĆ W SOBIE ZDRAJCĘ

16.04.2019, wtorek Wielki Wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 13, 21-33. 36-38

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej! » Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze słowo Boże pragnie nam powiedzieć, że każdy człowiek jest zdolny do zdrady, tylko siebie o to nie podejrzewa, ponieważ siebie nie zna. Jan ewangelista ukazuje trzy postawy apostołów: postawę  Judasza, postawę Szymona Piotra i postawę Jana Apostoła. Każdy z nich był w stanie zdradzić Jezusa, również Jan Apostoł. Zaparł się Jezusa zarówno Judasz jak i Szymon Piotr. Dlaczego nie zdradził Jan, najmłodszy z apostołów? Ewangelista nadmienia ważny moment z życia Jana. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. “Spoczywanie na piersi”  jest znakiem głębokich relacji Jana z Jezusem. Miłość Jezusa do Jana i miłość Jana do Jezusa sprawiły, że Jan był wierny do końca. Owa miłość w nas rodzi się przez poznawanie Jezusa i siebie na modlitwie ze słowem Bożym. Owa miłość rodzi się także na demaskowaniu fałszywych obrazów Boga w nas. Czy budujesz relacje miłości z Jezusem? Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze słowem Bożym i poznawaniu w ten sposób siebie i Jezusa?
  • Co było przyczyną zaparcia się Jezusa przez Szymona Piotra? Szymon Piotr nie znał siebie. Mało tego, był bardzo pewny siebie. Ewangelista pisze bowiem: Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz». Judasz nie urodził sie zdrajcą. Judasz stał się zdrajcą przez swoje wybory. Kiedy człowiek daje przyzwolenie na małą zdradę w swoim życiu, to prędzej czy później dojdzie do dużej zdrady. Człowiek nie ma prawa do grzechu i jego akceptacji, ponieważ ten grzech zniszczy człowieka. Czy rozpoznałeś w sobie zdolność do zdrady? Do kogo jesteś bardziej podobny do Judasza czy to do Szymona Piotra?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że pozwalasz mi ujrzeć prawdę o mnie samym. Dziękuję, że zapraszasz mnie do głębokich relacji ze Sobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?