Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ, TO UJRZEĆ W SOBIE ZDRAJCĘ

NAWRACAĆ SIĘ, TO UJRZEĆ W SOBIE ZDRAJCĘ

16.04.2019, wtorek Wielki Wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 13, 21-33. 36-38

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej! » Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze słowo Boże pragnie nam powiedzieć, że każdy człowiek jest zdolny do zdrady, tylko siebie o to nie podejrzewa, ponieważ siebie nie zna. Jan ewangelista ukazuje trzy postawy apostołów: postawę  Judasza, postawę Szymona Piotra i postawę Jana Apostoła. Każdy z nich był w stanie zdradzić Jezusa, również Jan Apostoł. Zaparł się Jezusa zarówno Judasz jak i Szymon Piotr. Dlaczego nie zdradził Jan, najmłodszy z apostołów? Ewangelista nadmienia ważny moment z życia Jana. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. „Spoczywanie na piersi”  jest znakiem głębokich relacji Jana z Jezusem. Miłość Jezusa do Jana i miłość Jana do Jezusa sprawiły, że Jan był wierny do końca. Owa miłość w nas rodzi się przez poznawanie Jezusa i siebie na modlitwie ze słowem Bożym. Owa miłość rodzi się także na demaskowaniu fałszywych obrazów Boga w nas. Czy budujesz relacje miłości z Jezusem? Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze słowem Bożym i poznawaniu w ten sposób siebie i Jezusa?
  • Co było przyczyną zaparcia się Jezusa przez Szymona Piotra? Szymon Piotr nie znał siebie. Mało tego, był bardzo pewny siebie. Ewangelista pisze bowiem: Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz». Judasz nie urodził sie zdrajcą. Judasz stał się zdrajcą przez swoje wybory. Kiedy człowiek daje przyzwolenie na małą zdradę w swoim życiu, to prędzej czy później dojdzie do dużej zdrady. Człowiek nie ma prawa do grzechu i jego akceptacji, ponieważ ten grzech zniszczy człowieka. Czy rozpoznałeś w sobie zdolność do zdrady? Do kogo jesteś bardziej podobny do Judasza czy to do Szymona Piotra?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że pozwalasz mi ujrzeć prawdę o mnie samym. Dziękuję, że zapraszasz mnie do głębokich relacji ze Sobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 4 do rozważania “NAWRACAĆ SIĘ, TO UJRZEĆ W SOBIE ZDRAJCĘ”

  1. Panie Mój nie znam siebie nie wiem jak bym postąpiła w chwili wielkiego gniewu strachu a nawet wielkiej radości Naucz proszę abym była tak jak Jan zawsze spoczywała na Twoim Sercu Amen

  2. Odpowiedział mu Jezus ‚dokąd Ja idę ty teraz za Mną pójść nie możesz,ale później pójdziesz’., tyle spraw i myśli przewija się w sercu moim. Jest też modlitwa i czytanie ewangelii. Cieszy kiedy Jezus mówi: „ale później pójdziesz” do nieba, wierzę,,,

  3. Panie Jezu proszę Cię bym nigdy nie była pewna siebie i poznała siebie a zbudowała relacje miłością z Jezusem. Panie dziękuję Ci za wszystko i spraw bym wciąż zwracając sie nie stała się jak judasz.

  4. Ty jesteś Panie Prawdą.a jesli pozwolisz mi przebywać w Twojej bliskości Jezu poznam całą prawdę o sobie.Jezu chce być Twoim umiłowanym uczniem.Chcę poprzez rozważanie Twojego Słowa wzrastać w miłości i lepiej Cie poznać by móc dobrze wypełniać Twoje prawo i ustawy.Amen.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)