Archiwum z dnia: 21 kwietnia 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO WIDZĄC PUSTY GRÓB

21.04.2019, niedziela Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Do pustego grobu przyszła Maria Magdalena, która była przy Jezusie podczas Jego śmierci i pogrzebu. Wcześniej została oczyszczona z grzechów i doświadczyła oblubieńczej, bezwarunkowej miłości Jezusa. To miłość nie pozwoliła jej siedzieć na miejscu i przyprowadziła ją do „ukochanego jej duszy”. Jeśli chcesz, wołaj do Pana, aby obudził taką miłość w tobie. Proś Jezusa, aby wszedł w twoje życie, zwyciężył wszystko, co jest śmiercią i grzechem, wyzwolił cię od tego z czym sam sobie nie możesz poradzić.
  • Miłość Marii Magdaleny do Jezusa jest wyjątkowa. To miłość, o której czytamy w Pieśni nad Pieśniami: Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, (…). Żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie  zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. (Pnp 8, 8-7). Czy motorem twojego życia jest miłość? Miłość Jezusa to miłość ofiary, wymagań, ale także czułości. Czy twoja miłość ma taki charakter? Czy takiej miłości chcesz? Czy o taką odważysz się poprosić Jezusa?

  • Maria Magdalena przyszła do grobu Pańskiego gdy jeszcze panowały ciemności. Bez Jezusa i w naszym życiu panują ciemności – lęk, zwątpienie, brak nadziei. Tylko Zmartwychwstały jest źródłem światła, które przywraca nam radość! On mówi o sobie: „Ja jestem dniem , a ten kto chodzi za mną nie potknie się” (z homilii Św. Efrema).
  • Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Uczeń uwierzył w zmartwychwstanie, kiedy wszedł do grobu. Trzeba najpierw wejść w ciemność swoich grzechów, zobaczyć je i przyznać się do nich, aby zacząć nowe życie z Jezusem zmartwychwstałem . Wtedy Pascha stanie się dla nas osobistym doświadczeniem, takim, które daje wolność!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, pragnę aby spotkanie z Tobą Zmartwychwstałym przemieniało moje życie. Wyciągaj mnie z grobu moich zniewoleń.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?