Archiwum z dnia: 27 kwietnia 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO JAK MARIA MAGDALENA

27.04.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewagelia według św. Marka 16, 9-15

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.
Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kluczem do czytania dzisiejszego fragmentu Bożego Słowa jest ostatnie zdanie: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Może od razu rodzi się w tobie sprzeciw. Jak to? Ja, zwykły, szary człowiek, z wiarą “ledwie, ledwie”, może nie potrafiący do końca poradzić sobie z róznymi codziennymi sprawami, ja (… … – wstaw swoje imię i nazwisko) mam iść na cały świat i …. głosić Ewangelię? Ale zobacz w dzisiejszym tekście, że o zmartwychwstałym Jezusie pierwsza mówi Maria Magdalena, potocznie uznawana za wielką grzesznicę, bo jeśli wyszło z niej 7 złych duchów, to ho, ho, nieźle musiała nabroić, prawda? A uczniowie, którzy chodzili z Jezusem 3 lata, widzieli niezwykłe cuda – “pogrążeni w smutku i płaczący” i “nie dali temu wiary”.
  • Maria Magdalena mówi nam przez ten tekst co to znaczy głosić Ewangelię. Ona tylko (i aż) opowiedziała to, co widziała i słyszała. A widziała Jezusa i słyszała Jezusa, wcześniej jeszcze doświadczyła uwolnienia od Jezusa. Jeśli ty i ja mamy jakąś relację z Jezusem i to pokazujemy i o tym mówimy, to głosimy Ewangelię. Jak? Jeśli np. mówisz swojemu dziecku – zaoszczędźmy coś i dajmy tym, którzy głodują czy nie mają dachu nad głową – to głosisz mu Ewangelię. Jeśli współmałżonek cię wkurzył, powiedziałeś mu kilka ostrych słów, ale wracasz i przepraszasz – głosisz mu Ewangelię. Bardziej przez to, co robisz niż przez to co mówisz.

  • Idźcie na cały świat. To przede wszystkim wezwanie do tego, abyśw tym wszystkim co słyszysz nie pozostał bierny. “Idźcie” oznacza bycie w ruchu, pozwolenie Duchowi Świętemu, aby cię poprowadził tam, gdzie chce. A on zawsze prowadzi nad wody spokojne, zielone pastwiska ale też przez ciemne doliny, jak mówi Psalm 23. Ostatnim etapem każdego Lectio Divina jest “actio”, czyli działanie. Spróbuj dziś uważnie przeczytać poniżej to, co odnosi się do actio i zapytaj Jezusa co chce ci przez słowo “idźcie” powiedzieć osobiście dziś.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Uwolnij mnie Panie od wszelkich moich zniewoleń, tak, jak uwolniłeś Marię Magdalenę a ja będę opowiadał jak jesteś dobry i łaskawy.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?