Archiwum z dnia: 28 kwietnia 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W JEGO MIŁOSIERDZIU

28.04.2019, niedziela niedziela miłosierdzia Bożego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg żywy ma wiele imion. Jednym z imion Boga żywego jest Miłosierdzie. Miłosierdzie to pewna forma milości w szczególny sposób daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym “miłosierdziem”. (Jan Paweł II, Dives im misericordia, nr 3) Zmartwychwstanie jest owocem posłuszeństwa Jezusa, ale także i wyrazem Bożego miłosierdzia. Zmartwychwstanie jest większe niż brak ludzkiej miłości, wdzięczności, niegodziwości, nienawiści, a ostatecznie większe od śmierci. Czy odkryłeś Boże miłosierdzie w swoim życiu? W czym się ono przejawiało?
  • Jezus zmartwychwstały objawia sie swoim uczniom i mówi im: Pokój wam!  Uczniom, którzy go zostawili w najtrudniejszej chwili Jego życia. Objawił się także tym, którzy się Go zaparli. Tym, którzy nie spełnili oczekiwań w nich złożonych. Objawia się Tomaszowi, który poczuł się oszukany przez swojego Mistrza i wyrażał swoją niewiarę, na którą odpowiedział Jezus: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Uczniom nie wystarczyły znaki i cuda, wskrzeszenia, wypędzania złych duchów, nadanie sensu im życia. Wszystko obróciło się w perzynę zwątpienia. Jakie znaki i cuda oglądałeś w swoim życiu, a ciągle wątpisz?
  • W dzisiejszym Słowie zapisano najważniejsze, podsumowujące zdanie Ewangelii, które streszcza też istotę Bożego miłosierdzia: … abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Miłosierdzie Boga dla nas to Jezus, wiara w Niego i korzystanie z nowego życia, które mamy dzięki zaufaniu Jezusowi. Oddać życie Jezusowi – dla niektórych to proste, dla niektórych trudne, ale może warto spróbować?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za zmartwychwstanie, które jest wyrazem także Bożego miłosierdzia wobec mnie. Dziękuję za łaskę przekraczania mojej niewiary, tak jak uczynił to Tomasz apostoł.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?