Archiwum z dnia: 29 kwietnia 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO BYĆ PROWADZONYM PRZEZ BOŻEGO DUCHA

29.04.2019, poniedziałek Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 1, 3-8

Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.
Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.
Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zastanawiamy się nieraz: skąd brać siłę do stawania się lepszym, do opierania się pokusom, do prowadzenia życia chrześcijańskiego, które jest czasem tak inne niż to co promuje współczesny świat. Czy nie wydaje się nam czasem, że my – chrześcijanie – jesteśmy słabi, może nawet bezsilni wobec ogromu zła na tym świecie, propagandy grzechu, wszystkich tych zjawisk i tendencji, które zdają się mówić, że to co dobre, to co wartościowe i to co Boże przegrywa na tym świecie?
  • Tymczasem Jezus dzisiaj mówi: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc. To jest właśnie ta siła i ta moc, której nam potrzeba. Nie ziemska siła pochodząca z naszych wysiłków i talentów, ale Boża siła, większa niż cokolwiek na ziemi, siła która może sprawić, że staniemy się nowymi ludźmi, z nowym entuzjazmem i niespożytą energią. Siła, która czyni z nas – słabych i niedoskonałych ludzi – świadków Chrystusa.
  • Ale też jest to siła przekraczająca nasze myślenie i rozumienie. Jezus mówi: Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. My chcielibyśmy wszystko sobie zaplanować, chcielibyśmy, żeby było po naszemu, najlepiej tu i teraz, i żeby wszyscy zobaczyli, i żeby ci źli dostali za swoje a ci dobrzy dostali nagrodę, itd.Tymczasem Duch Święty prowadzi nas po swojemu. I jego moc objawia się w nas tylko wtedy gdy dajemy się Mu prowadzić.
  • Jezus nakazał apostołom oczekiwać obietnicy Ojca. Ale nie tylko im. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła. (Dz 2, 39) Dar Ducha Świętego i Jego moc jest także dla ciebie. Wystarczy, że się na Niego otworzysz, poprosisz aby cię napełnił. Najlepiej każdego dnia. Ale uważaj, efekty tej modlitwy mogą daleko przekroczyć twoje oczekiwania!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przyjdź Duchu Święty. Napełnij mnie i prowadź. Daj mi Swoją moc, abym stawał się lepszy i przemieniał swoje życie zgodnie z Twoją wolą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?