Archiwum z dnia: 30 kwietnia 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO ABY NARODZIĆ SIĘ NA NOWO

30.04.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 3, 7b-15

Jezus powiedział do Nikodema:
«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»
Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Trzeba wam się powtórnie narodzić… w chrzcie (który odnowiliśmy w Wigilię Paschalną) otrzymaliśmy nowe życie z Ducha i ono tętni w nas, choćbyśmy nawet nie mieli jego świadomości. Jednak dojrzałe życie chrześcijańskie polega na świadomym doświadczeniu tego Życia i przekazywaniu go… My, chrześcijanie, nie przemieniamy swojego życia, lecz przyjmujemy Nowe od Boga…Jak?
  • Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? …W Ewangelii św. Jana życie wieczne („wieczne” bo trwałe i nieprzerywalne, a nie „pozagrobowe”) określone jest greckim słowem ZOE w odróżnieniu od fizycznego, doczesnego życia (bios lub psyche) Można się modlić wiele lat, cały czas pozostając w obszarze bios: rekolekcje, dni skupienia etc. przeżywać płytko, na poziomie emocji i intelektu, który, nie poddany ZOE od wewnątrz, będzie ciągle pełen lęku i agresji. Gdy jednak przesuwamy się do środka świątyni naszego serca, gdzie tętni i udziela się Życie, zaczynamy doświadczać niespodziewanej, cudownej przemiany, nowej jakości naszej egzystencji.
  • Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Nie możesz się sam urodzić, ale możesz zostać zrodzonym. To różnica! Sam się nie zmienisz, nie możesz zmienić swego serca, możesz jedynie przyjąć ZOE, współpracować z łaską, aby przyjąć dar, możesz stać się „pojemnością” na łaskę. Jak? Dzieje się to drogą, którą tu właśnie proponujemy: lectio – meditatio – oratio – CONTEMPLATIO – actio

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Dziękuję Ci Jezu za nowe Życie, którym mnie obdarowujesz. Chcę je przyjąć i go doświadczać.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?