Archiwum z dnia: 7 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO KARMIĆ SIĘ NIM W SŁOWIE I KOMUNII ŚWIĘTEJ

07.05.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 6, 30-35

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa:
«Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Żydzi domagają się od Jezusa znaku. Takiego znaku, który pozwoliłby im uwierzyć w Niego. Powołują się na mannę – chleb z nieba, który, jak mówią, dał im Mojżesz. Cały czas są skupieni na potrzebach swoich śmiertelnych ciał. W tym względzie nic się nie zmieniło w naturze człowieka przez tysiące lat. Niby wiemy, że mamy ciało i duszę ale gros czasu i trudu kierujemy w stronę śmiertelnego ciała. Jezus przechodzi przez świat nie po to aby podtrzymać przy życiu nasze śmiertelne ciała ale by zapewnić naszym duszom życie wieczne. Tak jak zwykły chleb z ziarna podtrzymuje przy życiu ciało człowieka tak Jezus jest Chlebem Bożym, który karmi dusze ludzkie. Z jedną różnicą. Ciało karmione pod dostatkiem chlebem i tak kiedyś umrze, bo jest śmiertelne. Dusza, która spożywa Chleb Boży jest nieśmiertelna, będzie żyć wiecznie. Czy w podobny sposób jak o ciało, dbasz także o kondycję swojej nieśmiertelnej duszy? Kiedy ostatnio robiłeś jej jakiś duchowy fitness?
  • Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Codzienny chleb (w rozumieniu – codzienny pokarm) podtrzymuje nasze życie fizyczne. Jezus mówi tu bardzo mocno – Ja jestem takim chlebem, który daje życie i to całem światu. Te słowa brzmią bardzo mocno, gdy sobie uświadomimy, że bez chleba (pokarmu) nie jesteśmy w stanie żyć. Czyli, jeśli nie “spożywamy” Jezusa, nie będzie w nas życia, kilka wersetów dalej Jezus mówi już jednoznacznie: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie (wers 53).
  • W Eucharystii “spożywamy” Jezusa na dwóch stołach, które są tak samo ważne: na stole Bożego Słowa i stole Ciała Pańskiego. Czy bycie w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego, tak abyś mógł spożywać Jezusa, jest dla Ciebie czymś zwyczajnym, takim normalnym życiem chrześcijańskim? A z drugiej strony, czy przykładasz wagę i uwagę do momentu, gdy czytane jest Słowo Boże? Czy twoje myśli są razem z tobą, czy odlatują w nieznane? Czy na początku Eucharystii wzbudzasz w sobie pragnienie lepszego uczestnictwa – na każdym z tych dwóch stołów?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, chleb Słowa i Komunii św. zawsze na mnie czeka. Wzbudzaj we mnie głód Słowa i głód Ciała!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?