Archiwum z dnia: 9 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO NAWRACAĆ SIĘ NIEUSTANNIE PRZEZ KONTAKT ZE SŁOWEM BOŻYM

09.05.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 8, 26-40

Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.
«Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał.
A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.
A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi».
«Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie.
W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?» I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go.
A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze czytanie to opowieść o nawróceniu, które następuje dzięki otwartości Filipa na natchnienie Ducha Św. Nie chcę jednak dziś poruszać tego tematu. Mnie zaciekawiła postać eunucha Etiopa. Co o nim można powiedzieć? Na pewno był wykształconym, bogatym człowiekiem sprawującym bardzo ważne stanowisko. Mimo iż był poganinem, wierzył w jednego Boga JAHWE. Wracał właśnie z Jerozolimy, gdzie oddał pokłon Bogu, a w drodze czytał Pismo Św.
  • Przypomnij sobie kiedy ostatnio widziałeś kogoś czytającego Pismo Św. w podróży? Ile razy sam brałeś do tramwaju, autobusu, pociągu czy samolotu Biblię, by ją czytać? Wiem, że mamy teraz aplikacje na urządzenia przenośne i sam często z nich korzystam. Ale to jest telefon, laptop czy tablet. Na tym urządzeniu mam e-maila, SMS, muzykę, internet, YouTube… czyli wszystko. Czy mogę powiedzieć, że to jest miejsce TYLKO na SŁOWO BOŻE?
  • Tak samo, gdy planuję podróż, nie myślę o tym, by zabrać Biblię. Więc tak naprawdę nie planuję czasu na jej czytanie i kontakt ze Słowem Bożym. Dlaczego tak się dzieje? Jaką wartość ma w moim życiu czytanie Słowa Bożego? Te pytania są bardzo ważne, bo w dzisiejszym czytaniu Bóg pokazuje nam, że nawrócenie oraz zrozumienie Słowa Bożego następuje właśnie dzięki jego czytaniu i słuchaniu. Dlatego zachęcam Cię, byś wziął do plecaka, torebki czy walizki Pismo Św. i korzystał z niego w każdej chwili, by poznawać Boga, siebie samego oraz otaczający Cię świat. 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię o światło Ducha Św., bym potrfił odnaleźć Twoją wolę w Piśmie Sw. Dodaj mi odwagi, bym potrafił sięgać po Twoje Słowo publicznie, a przez to świadczył o Tobie Panie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?