Archiwum z dnia: 11 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I CZYNIĆ CUDA

11.05.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 9, 31-42

Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego.
Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana.
Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas niezwłocznie».
Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą.
Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Wcześniej były prześladowania, teraz jest pokój, później znowu przyjdzie trudny czas dla Kościoła, później czas świętych wieków średnich i rozwój kultury, później rozłamy reformacji… Dziś chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą. Nasi bracia i siostry w różnych krajach padają ofiarą mordów, gwałtów i wypędzeń. Czy jestem wrażliwy i pamiętam o nich? W modlitwie? We wsparciu finansowym (tak łatwo znaleźć dziś możliwości takiego wsparcia)? A może po prostu milczę i nie chce mi się nawet podpisać petycji w obronie prześladowanych?
  • Piotr i pozostali Apostołowie objawiali zmartwychwstałego Pana w czynionych znakach i cudach. Czy w twoim życiu i w spotkaniu z tobą inni mogą zobaczyć i doświadczyć zmartwychwstałego Jezusa? Czy nie jesteś chrześcijaninem wyłącznie z nazwy? W jaki sposób w twoim życiu objawia się Jezus Zmartwychwstały? Czy modlisz się o wiarę, aby jak Piotr i apostołowie, z mocą pokazywać żyjącego Jezusa?
  • Może jeszcze nie ma w nas takiej wiary, która zdolna jest czynić podobne cuda, ale cuda mogą przejawiać się także w inny sposób. Jak w historii Immaculée, która przeżyła rzeź w Rwandzie: „Chcesz zobaczyć szefa gangu, który zabił twoją matkę i brata?” Immaculée od razu go rozpoznała. W czasie masakry dołączył do mordujących, a matka i brat Immaculée byli tylko jednymi z jego ofiar. To on, w czasie kiedy ukrywała się w łazience, krzyczał, że chce ją zabić, żeby mieć na koncie kolejnego „karalucha”. To on ograbił dom jej rodziców i zabrał maszyny rolnicze jej ojca. Immaculée patrzyła na łkającego przed nią człowieka, czekającego na słowa nienawiści, oplucie. Dotknęła lekko jego dłoni i zrobiła to, po co tu przyszła. „Przebaczam ci. Przebaczenie to jedyne, co mogę dać” – powiedziała (cyt. za: Aleteia). A komu ty możesz uczynić dziś cud przebaczenia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dodaj mi wiary, abym przyznawał się do Ciebie na co dzień, aby inni mogli przeze mnie zobaczyć Ciebie, najlepszego lekarza ciała i duszy.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?