Archiwum z dnia: 17 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO SPOTKAĆ TAKŻE JEGO OJCA

17.05.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jan Apostoł,  autor czwartej Ewangelii, mówi nam za Jezusem, iż zmierzamy do Ojca. Naszym celem wędrówki po ziemi jest dom Ojca. Jezus dopowiada, że On jest drogą prowadzącą do domu Ojca. On jest tym, który nas poprzedza, aby przygotować dla nas miejsce w domu Ojca. Ojciec jest tym, który pragnął, abyśmy zaistnieli na tym świecie. On jest tym, który nas oczekuje. Nie ma znaczenia, że komuś się nie podobamy, albo co myślą o nas inni. Najważniejsze jest to, co myśli i pragnie dla nas Ojciec. Czy prowadzisz z Nim dialog, czyli słuchasz i pytasz, w codziennej modlitwie?
  • Czy spotkałeś się z Ojcem niebieskim – Ojcem Jezusa? Czy wiesz czego pragnie dla ciebie Ojciec? Czy wiesz jaki masz plan do zrealizowania w swoim życiu wyznaczony przez Ojca? Czy poznałeś prawdziwe oblicze Ojca niebieskiego? Często nie wiemy kim jest Ojciec w naszym życiu. Funkcjonujemy jako sieroty, ale Jezus może pokazać nam Ojca. Jezus mówi o sobie przecież, że kto widział Jego, widział Ojca (J14,9) oraz że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Czy prosisz Jezusa, aby objawił ci Swojego Ojca?
  • Idę przecież przygotować wam miejsce. Mamy przygotowane dla siebie miejsce w domu Ojca, swoje mieszkanie. To mieszkanie jest wyłącznie dla nas. Jesteśmy niepowtarzalni jako ludzie i nikt nie jest w stanie zastąpić nas w planie Ojca niebieskiego. Ale człowiek zapomniał, że jest tylko pielgrzymem na tej ziemi. Człowiek tak się urządza na tej ziemi jakby było to jego miejsce docelowe. Człowiek stworzony jest dla wieczności i do tej wieczności zmierza. Czy czasami wracasz do tej myśli? Jakie ma to konsekwencje dla twojego życia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu objaw mi swojego Ojca. Daj mi poznać Jego oblicze. Daj mi poznać Jego plany wobec mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?