Archiwum z dnia: 18 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W ODRZUCENIU I SPRZECIWIE

18.05.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 13, 44-52

W następny szabat, po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Ukazywanie żywego Boga, takiego, który potrafi działać w naszym życiu, nie pozostawia drugiego człowieka obojętnym. Rodzi entuzjazm – ludzie przychodzili słuchać Słowa, bo ono zaspakajało jakieś ich potrzeby. Ale słuchanie o Jezusie może rodzić także uczucia o zabarwieniu negatywnym – tak, jak u Żydów, których ogarnęła zazdrość. Jakie odczucia rodzą się w tobie, gdy słuchasz Słowa Bożego? Nie bój się, gdy będą to uczucia negatywne – np. złość, zniechęcenie, zdenerwowanie, niecierpliwość, etc. Raczej zatrzymaj się w takim miejscu i posłuchaj w sercu, co Bóg chce ci powiedzieć, przyjrzyj się temu Słowu, bo ono może ukazywać jakieś  nieuporządkowane dziedziny życia. Gdy mamy jakąś ranę, która wymaga oczyszczenia, boimy się bólu dotykania i otwierania tej rany, ale jak nie oczyścimy, to może wdać się w to gangrena. Psalm 103 mówi, że Bóg leczy wszystkie twe choroby a Psalm 147  – On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Nasz Bóg – lekarz profesjonalista.

  • Zwracamy się do pogan. Poganie, to byli wszyscy nie-Żydzi, czyli nasi przodkowie. Dla Pawła apostoła jest to miejsce decydujące o zmianie jego dotychczasowej posługi i wejście na drogę, do której Bóg go powołał: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Zobacz, że odrzucenie przez Żydów staje się dla Pawła miejscem błogosławionym, bo pozwala zobaczyć coś całkiem nowego przygotowanego dla niego przez Boga i wejść na nową ścieżkę w życiu. Ile takich odrzuceń i niepowodzeń ma każdy z nas! Zapytaj Pana, co każde niepowodzenie oznacza dla twojego życia? Może Bóg także tobie chce pokazać coś innego, może chce skierować cię na ine drogi?
  • A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. We wszystkich naszych zmaganiach z życiem i samym sobą takim papierkiem lakmusowym tego, że jesteśmy na dobrej drodze jest radość i pokój naszego ducha od Ducha Bożego. Oczywiście wtedy, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, dlatego warto zadbać o czyste serce cały czas.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, posyłaj mi swego Ducha, który przekona mnie o moim grzechu i tego, który niesie pokój serca przewyższający wszelkie poznanie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?