Archiwum z dnia: 21 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO UCZYĆ SIĘ ODZYSKIWAĆ POKÓJ

21.05.2019, wtorek , św. Jana Nepomucena

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 27-31a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pierwszym darem, który przynosi Jezus zmartwychwstały jest dar pokoju. Można byłoby zadać sobie pytanie: Dlaczego właśnie dar pokoju, a nie np. dar miłości? Człowiek po grzechu pierworodnym jest znaznaczony lękiem. Lęk jest owocem grzechu. Człowiek zalękniony nie potrafi właściwie wykonać swojego zadania, czy życiowej misji. Dar pokoju to punkt wyjścia do innych darów. Pokój z gr. eirene, z hebr. szalom. Szalom pochodzi on od czasownika szlm, który znaczy ”być pełnym”,być nienaruszonym”, ”być skończonym”. Biblijny pokój to przede wszystkim harmonia i dobrostan życia codziennego. Obejmuje on nie tylko relację między ludźmi, lecz także stosunek człowieka do całego stworzenia. Owocem pokoju jest szczęście, powodzenie, dobre zdrowie, stąd terminy te występują paralelnie, prawie jak synonimy. Czy doświadczasz pokoju w swojej codzienności? Jak często doświadczasz lęku? Czy lęki mają wpływ na twoje decyzje?

  • Pokój jest darowany przez Zmartwychwstałego razem z Duchem Świętym i odpuszczeniem grzechów (J 20,19-23). Jest owocem Jego przelanej krwi. Z drugiej strony słowo Boże mówi o głębokim zaangażowaniu człowieka w pokój. Psalm 34 mówi o szukaniu pokoju:  Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za Nim!  (Ps 34, 15) Autor Listu do Hebrajczyków używa jeszcze dobitniejszego czasownika – ścigać pokój,  w tłum. greckim: Pokój ścigajcie ze wszystkimi, i uświęcenie, którego bez nikt nie zobaczy Pana (Hbr 12, 14) Mateusz ewangelista używa sformułowania: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój (Mt 5,9) Posiąść pokój to błogosławieństwo same w sobie, albowiem  oznaczy żyć jak Bóg i być synem Bożym w Jezusie Chrystusie. Pokój jest darem, który często potrzebujemy odzyskiwać, bo nasz grzech lub rana zadana przez  innych okradają nas z pokoju. Czy i jakie jest w tobie pragnienie pokoju? Czy odkryłeś swoją aktywność w pogłębianiu pokoju lub go zdobywaniu? Na czym ona polega?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję za Twój pokój. Dziękuję, że uczysz mnie odzyskiwać pokój i go “ścigać”.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?