Archiwum z dnia: 25 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO SŁUCHAJĄC JEGO DUCHA

25.05.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 16, 1- 10

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. | Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Paweł apostoł wyrusza na drugą wyprawę misyjną. Zabiera ze sobą młodego Tymoteusza i wyrusza do Azji Mniejszej. Podczas tej wyprawy zdarza się sytuacja zdumiewająca. Paweł zamierza głosić słowo Boże w Azji, ale Duch Jezusa zabrania im iść tam i głosić. Można zadać sobie pytanie: Dlaczego Bóg zabronił im głosić Słowo w Azji, przecież głoszenie Ewangelii to chyba dobra rzecz?! Sytuacja ta jednak pokazuje, że Bogu nie chodziło o to, aby Paweł zrobił dla niego coś dobrego, Bogu chodziło o to, aby Paweł pełnił Jego Wolę. Podobnie z nami – realizujemy własne plany i pomysły, które wydają się dobre, ale czy są zgodne z tym, co zaplanował dla nas Bóg?
  • Paweł otrzymał w nocy widzenie, w którym: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! W taki to sposób przez właściwe odczytanie woli Bożej przez Pawła jesteśmy jego duchowymi dziećmi. Żyjemy w kraju od tysiąca lat naznaczonym chrześcijaństwem, dzięki temu, że we właściwym czasie Paweł posłuchał Ducha Świętego. Chrześcijanin zatem ma rozeznawać i  wprowadzać w swoje życie wolę Bożą, która jest zawsze dobrem. Jan Paweł II tak definiował człowieka świętego. „Być świętym to realizować wolę Bożą w swoim życiu”.
  • Potrzebujemy Ducha Świętego, aby nas prowadził. W naszych błędach życiowych ukaże nam właściwą drogę wyjścia. Wyprowadzi nas z naszych życiowych niebezpieczeństw. Pozwoli nam przetrwać owocnie nasze życiowe próby. Jest dawcą życia, dawcą nawrócenia i dawcą wszelkiego potrzebnego nam daru. Czy zaprosiłeś Ducha Świętego do swojego życia? Czy wsłuchujesz się w Jego głos, na przykład przez rachunek sumienia, modlitwę i Słowo Boże, nauczanie Kościoła…?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o Twojego Ducha Świętego. Proszę Cię o łaskę uległości w Jego prowadzeniu, posłuszeństwo Jego natchnieniom.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?