Strona główna » slowo » OCZEKIWAĆ PANA WIELBIĄC GO ZA JEGO DZIEŁA

OCZEKIWAĆ PANA WIELBIĄC GO ZA JEGO DZIEŁA

31.05.2019, piątek , święto Nawiedzenia NMP

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1,39-45

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Maryja, gdy dowiedziała się, że jej krewna poczęła w sposób cudowny syna (mimo swej starości i niepłodności), „z pośpiechem” udała się (ok. 140 km), aby zaoferować swoją pomoc. Napełnienie Maryi Duchem Świętym przerodziło się w jej życiu w konkretne działanie. Jeśli na Boże powołanie odpowiemy z entuzjazmem „tak”, będziemy także iść „z pośpiechem”, by służyć innym. Czy ja proszę o napełnienie Duchem Świętym? Jakie owoce przynosi ta modlitwa w moim życiu?
 • „błogosławiona, która uwierzyła”; Maryja jest wzorem zasłuchania i bezwarunkowej wiary w obietnice Boże. Owocem jej wiary, słuchania i posłuszeństwa słowu jest jej realne macierzyństwo. Jezus w Ewangelii dodaje, że „błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają” (Łk 11,28). Czy słucham słowa Bożego? Jakim otrzymanym słowem żyję obecnie? Do czego ono mnie wzywa?
 • Maryja zaniosła Jezusa Elżbiecie i Zachariaszowi. Spotkaniu towarzyszyła ogromna radość, której źródło było w Bogu. My także jesteśmy wezwani do tego, aby nieść ludziom Jezusa. Obdarować można tymi dobrami, które się samemu posiada. Czy żyję w jedności z Jezusem? Jak wyglądają moje spotkania z innymi ludźmi? Jakie przynoszą owoce?
 • „Wielbi dusza moja Pana”; od uwielbienia powinna zaczynać się każda modlitwa. Jest ono odpowiedzią na całe dobro, którego doświadczam. Wielbienie Boga wymaga czystego i pokornego serca zdolnego dostrzec wielkie rzeczy jakie On czyni w życiu każdego z nas. Czy uwielbiam Boga, czy oddaję mu chwałę i dziękczynienie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach” (Ps 103, 12).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 5 do rozważania “OCZEKIWAĆ PANA WIELBIĄC GO ZA JEGO DZIEŁA”

 1. Dzień dobry,
  Według tradycji spotkanie Maryi z Elżbietą miało miejsce w Ain Karim, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy, a nie 140 km.
  Dobrego dnia!

 2. Słowa Maryi: “Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na unizenie swojej służebnicy (…) wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte imię Jego, a Jego milosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją” (Łk 1, 46-47, 49-50) niech będą dzisiaj moimi słowami, które kieruję do Pana.
  Dziękuję Ci Panie za wszelkie dobro, które jest Twoim udziałem. Za Twa opiekę, za troskę i za mój rozwój duchowy. Wiem, że przede mną jeszcze daleka droga, abyś mógł być ze mnie w pełni dumny. Wierzę jednak, że tak się stanie. Bo to właśnie Ty jesteś “moim zbawieniem”, w Tobie mam “ufność i bać się nie będę”. Bo Tyś “jest moja mocą i pieśnią (…) wspaniałe jest Twoje imię”(patrz Iz 12, 2. 4).

 3. Panie Boże jak mam modlić się ,by Duch Święty,napełnił dziś mojego syna ,który obecnie odbywa leczenie i walczy z własną słabością zniewolenia?Boże dopomóż odnieść zwycięstwo w tej walce.

  • Niech Wam Pan błogosławi, niechaj Was strzeże, niech rozjaśni oblicze swe nad Wami, niech miłościw Wam będzie.

 4. Bądź uwielbiany Panie w każdym zranionym przeze mnie czlowieku

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)