Archiwum miesięcy: Czerwiec 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ DROGĘ DO WOLNOŚCI

30.06.2019, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Galatów 5, 1. 13-18

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek współczesny reaguje alergicznie, gdy słyszy, że coś musi lub ma być komuś posłuszny. Pragnie być niezależny i mieć możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Drugim słowem odmienianym przez wszystkie przypadki jest słowo miłość. Wszyscy pragną prawdziwej wolności i wszyscy pragną prawdziwej miłości, ale tylko nielicznym udaje się to osiągnąć. Wolność jest ograniczona drugim “ja”. Z jednej strony Jezus podarował nam wolność jako dar. Jest owocem Golgoty. Z drugiej strony wolność jest zadana jako zadanie, którą należy zdobywać. Człowiek może być wolny jako obywatel, ale także głęboko wewnętrznie zniewolony przez własne uzależnienia np. papierosy, słodycze, alkohol, zakupy, internet, telefon komórkowy. Czy odkryłeś sens prawdziwej wolności? Z jakimi uzależnieniami sie borykasz?
  • Wolność ma prowadzić do miłości. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Czym jest zatem miłość wzajemna? Miłość wzajemna to miłość dwukierunkowa. Zawiera w sobie dawanie i branie. Miłość to konkret. To obecność, zainteresowanie drugim człowiekiem, empatia, konkretna pomoc, pamięć o rocznicach, urodzinach czy imieninach. Wydaje się proste i bardzo trudne, bo niewiele osób dostrzega potrzebę  miłości wzajemnej. Kiedy ostatnio pomyślałeś o kimś innym  dostrzegając potrzeby innych? Kiedy złożyłeś życzenia urodzinowe lub imieninowe komuś innemu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że uczysz mnie kochać. Dziękuję Ci, że mogę doświadczać miłości wzajemnej.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »