Strona główna » slowo » SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO BYĆ Z NIM JEDNOŚCIĄ

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO BYĆ Z NIM JEDNOŚCIĄ

06.06.2019, czwartek , św. Norberta, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 20-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bardzo zaskoczył mnie ten fragment. Dotychczas, gdy myślałem o mojej wierze, to celem było wyłącznie zbawienie duszy i ciała. Moje przeżywanie wiary, uczestnictwo w życiu Kościoła oraz wspólnoty, przyjmowane Sakramenty miały doprowadzić mnie do zbawienia, czyli przyjęcia do grona Świętych w niebie. W związku z tym perspektywa bycia przed obliczem Boga przesuwała się na czas po śmierci cielesnej. Moje ziemskie życie widziałem wyłącznie jako drogę, na której miałem zbliżać się do Jezusa, by stawać się lepszym.
  • W dzisiejszych słowa Pan Jezus mówi o stawaniu się JEDNOŚCIĄ z BOGIEM już dziś, tu i teraz. To nie jest coś zarezerwowane po śmierci! Wystarczy wsłuchać się i przyjąć SŁOWO („… Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał…”) a dzięki wierze („… ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie…”) oraz Jego Łasce („… I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im …”) staniemy się jednością („… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno …”).
  • Lecz co to znaczy być JEDNOŚCIĄ Z BOGIEM? Przecież nawet ludzie święci, np. Jan Paweł II, byli z ciała i krwi ludźmi i na przykład ulegali zmęczeniu, złości, czy tez popełniali błędy. Nie byli święci tak jak tylko BÓG jest ŚWIĘTY. Myślę, że ta jedność to miłość. Człowiek zjednoczony z Jezusem ma miłość, która jest jakby nie z tego świata (np. Maksymilian Kolbe, Matka Teresa). I o tym mówi Jezus na końcu tego fragmentu … aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
  • Czy mam taką miłość? Czy pragnę być w JEDNOŚCI z JEZUSEM? A może boję się zmian jakie przyjdą, decyzji jakie będę musiał podjąć, utraty komfortu lub obnażenia kompromisów z grzechem w jakim żyję? A ty jak odpowiesz na te pytania?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu pokaż mi miejsca we mnie oraz w moim życiu gdzie nie ma Twojej Miłości. Poprowadź mnie tak byśmy stali się JEDNO.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 3 do rozważania “SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO BYĆ Z NIM JEDNOŚCIĄ”

  1. MILOSC=JEDNOSC I odwrotnie .Amen. Jezu ufam Tobie..

  2. Jezus modlił się o jedność miłość dla mnie dla nas. Też codzień modlę się za wszystkich o różne rzeczy. A dziś zwracam uwagę modlitw o jedność i miłość -ona jest najważniejsza i najbardziej potrzebna

  3. Bez miłości człowiek jest biedny.Bog daje nam miłość .Uczy jak ją dawać innym ze względu na Niego i przez Niego.Jezu Ty jesteś z nami i każdego dnia wskazujesz nam ludzi ,którym mamy pomóc właśnie ze względu na Ciebie i Twoją przeogromną miłość do nas.Czy zawsze zdajemy egzamin z miłości?

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)