Strona główna » slowo » DOŚWIADCZAĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO KAŻDEGO DNIA

DOŚWIADCZAĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO KAŻDEGO DNIA

09.06.2019, niedziela , Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 2, 1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Święto Zesłania Ducha Świętego zakorzenione jest w tradycji żydowskiej i nosi nazwę Pięćdziesiątnica. To żydowskie święto zwane jest też Świętem Żniw lub Świętem Zbiorów, w chrześcijaństwie dzień narodzin Kościoła poprzez zesłanie Ducha Świętego. Chrystus przyszedł na świat po to, aby mogło nastąpić Zesłanie Ducha Świętego i odtąd jedyną godnością, jaka może liczyć się w Kościele, jest pozyskiwanie Ducha Świętego. (Olivier Clement). Ta tajemnica dokonuje się w sercu ludzkim, tak jak każde inne wydarzenie biblijne np. przejście przez Morze Czerwone.  Znaki są drugorzędne i dostosowane do okoliczności. Duch Święty ma moc przeobrazić człowieka w sposób niewyobrażalny dla niego samego. Czy doświadczasz swojego osobistego zesłania Ducha Świętego? Jak przeobraziło to twoje życie?
  • Duch Święty uzdolnił apostołów do przemawiania w taki sposób, aby to dotykało ludzkiego serca. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Można byłoby powiedzieć, że apostolowie otrzymali specjalny dar komunikacji, który przerastał ich możliwości naturalne. Takiego daru potrzebujemy w zasadzie każdego dnia, gdzie komunikacja zanika lub jest głęboko osłabiona w relacjach małżeńskich, z dorastającymi dziećmi, we wspólnocie. Komunikację niszczy grzech, zwłaszcza grzech zwany pychą. Czy dostrzegasz potrzebę innej komunikacji w życiu osobistym czy wspólnotowym? Czy dostrzegasz swój grzech w osłabionej komunikacji lub komunikacji zerwanej?
  • Jak otrzymać Ducha Świętego? Jezus powiedział – Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! (…) A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (J7,37). Przyjdź dziś do Jezusa z taką wiarą, jaką masz teraz, proś aby Duch Boży przeniknął wszelkie miejsca twojego życia (wymień je). On to zrobi, bo jest wierny swojej obietnicy: Jeśli więc wy (…) umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za moje osobiste zesłanie Ducha Świętego. Dziękuję za specjalny charyzmat komunikacji, którego potrzebuję w rozmowach z innymi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do rozważania “DOŚWIADCZAĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO KAŻDEGO DNIA”

  1. Duchu Święty działaj we mnie, upiększaj moją komunikację z najbliższymi, która najczęściej jest wystawiana na próbę. Grzech pychy i każdy inny , aby traciły swoją moc, wobec tego że jesteś w moim życiu.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)