Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ JEGO ŻYCIE

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ JEGO ŻYCIE

12.06.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

2 List do Koryntian 3, 4-11

Bracia: Jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy, to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. Ale jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu blasku jego oblicza, który miał przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Komu zawdzięczasz wiarę? Jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy, to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. Jeśli wiara jest darem Boga, to czy możliwe jest, że On tego daru nam skąpi? Czy można się tłumaczyć, że Bóg mi dał małą wiarę? Bóg całkowicie szanuje wolną wolę człowieka. Może dać najpierw łaskę niewielką, żeby nie przytłoczyć, nie złamać wolności ogromem swojej dobroci. Po łaskę zawsze trzeba sięgnąć i ją przyjąć. Im większa łaska, bardziej ingerująca w życie, tym większej wymaga współpracy. Wiara nie odmieni cudownie Twojego życia bez Twoich decyzji i działań. Czy świadomie współpracujesz z łaską? Tzn. widzisz zaproszenie Ducha Św. do jakiegoś kroku, prosisz o Jego moc i wsparcie, a następnie wierząc w Jego działanie skupiasz się i starasz wypełnić wolę Bożą – ufając, że z Jego łaską dasz radę?
  • litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia – św. Paweł w wielu miejscach pisze, że przepisy starego prawa nie mają nad nami mocy. Naród Wybrany miał ogromną liczbę przepisów, służyły uświadomieniu ludziom ich grzeszności, były też sposobem na ucywilizowanie ówczesnej kultury oraz wychowywały ludzi do postawy poszukiwania zbawienia u Boga, do oczekiwania na Mesjasza. W Nowym Przymierzu prawo jest zastąpione usynowieniem – człowiek stał się mieszkaniem Ducha Św. Przez cały Stary Testament Bóg z tęsknotą zapowiadał czasy, kiedy zamieszka w swoim ludzie, kiedy Duch Św. się obficie wyleje i kiedy prawo straci znaczenie. My – ochrzczeni i zjednoczeni z Jezusem jesteśmy spełnieniem tych proroctw. Dziecko Boga nie skupia się na przestrzeganiu prawa, przykazań, byciu „porządnym”. Słuchanie Ducha Św., przyjmowanie Jego miłości,  realizowanie Jego nadprzyrodzonego życia w swojej codzienności i przez to rozszerzanie bożego królowania – to Twoje powołanie, Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów. (Rz 8, 14-15) Może trzeba się zastanowić – żyjesz Nowym, czy Starym Testamentem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Pokaż mi Panie, czy rzeczywiście żyję jak Twoje dziecko?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 2 do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ JEGO ŻYCIE”

  1. Panie Jezu dziękuję za obdarowanie mnie Twoim Duchem Swietym i prosze by obficie wylewal się na mnie. Obdaz mnie swoją łaska głębokiej wiary i świadomością współpracy z nią. Proszę Cię bym z ufnoscia i miłością wypełniala Wolę Boza.

  2. Czy to możliwe żeby Duch Święty, który jest we mnie wyprzedził moje pragnienie i napisał za mnie?
    Ja ciągle tkwię jeszcze w Starym Testamencie choć bardzo bym chciała iść za Jezusem.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)