Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ WIERNYM W MAŁŻEŃSTWIE

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ WIERNYM W MAŁŻEŃSTWIE

14.06.2019, piątek , bł. Michała Kozala

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5,27-32

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Relacja między żoną a mężem, zgodnie z zamysłem Boga, ma opierać się na miłości, wierności, przebaczeniu. Jest miejscem, w którym małżonkowie mogą stawać się dla siebie wzajemnym darem. Rozwód jest zaprzeczeniem Bożego planu. Jest skutkiem egoizmu, braku zdolności do ofiary i przebaczenia, brakiem miłości i akceptacji małżonka takim, jakim jest (z jego zaletami i wadami, mocnymi i słabymi stronami), brakiem przyznania mu prawa do własnego zdania. Jaka jest moja postawa wobec małżonka? Czy jesteśmy dla siebie wzajemnie darem?
  • Cudzołóstwo jest zaprzeczeniem wierności. Przekreśla więc podobieństwo człowieka do Boga, który zawsze jest wierny swoim obietnicom. Cudzołóstwo nie oznacza samego faktu zdrady, ale rozpoczyna się już wcześniej w sercu człowieka. To w sercu rodzą się myśli, uczucia, poruszenia woli. Wewnętrzna zgoda na pożądliwe patrzenie na drugą osobę, sprowadza ją do przedmiotowego traktowania. Wyraża brak szacunku do drugiego człowieka. Spojrzenie, które zmierza do pożądania, w sensie moralnym ma podobną wagę co czyn. Czy proszę Boga o czyste serce, myśli?
  • Troska o czystość wewnętrzną wymaga radykalnych postaw. Jezus podkreśla to i mówi nawet o pozbyciu się ręki, nogi, oka. Nie chodzi tu o samookaleczenie, ale o stosowanie ekstremalnych środków, o czuwanie i nieustanną walkę z pokusami. Czy troszczę się, pielęgnuję czystość wewnętrzną? Czy nie zaśmiecam swoich oczu, zmysłów nieczystymi obrazami, fantazjami?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala” (Ps 68,20-21)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ WIERNYM W MAŁŻEŃSTWIE”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)