Archiwum z dnia: 1 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM DOKONUJĄC RADYKALNYCH WYBORÓW

01.07.2019, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 8,18-22

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mówi się, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. No właśnie, w dzisiejszym czytaniu Jezus dobitnie nam o tym przypomina.Odpowiedź udzielona pierwszemu uczonemu w Piśmie (Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć) to jakby pytanie: chcesz za mną iść, ale czy na pewno jesteś gotowy ponieść wszystkie wyrzeczenia, które się z tym wiążą?
  • Odpowiadając innemu uczniowi zostaw umarłym grzebanie ich umarłych Jezus nie poddaje w wątpliwość zasady grzebania umarłych, ale domaga się radykalizmu. On pyta tego ucznia (i każdego z nas): czy potrafisz Mnie postawić na pierwszym miejscu? Czy jestem dla ciebie ważniejszy od twoich bliskich, od twoich potrzeb emocjonalnych, od twoich ziemskich obowiązków?
  • Znamienne jest to, że dzisiejsze czytanie zaczyna informacja o tym, że gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Jezus ignoruje tłum gapiów i klakierów. On szuka tych, którzy potrafią zostawić wszystko i pójść za nim. Tylko oni mogą doświadczyć w pełni Jego obecności i Jego prowadzenia.
  • Dobre chęci nie wystarczą. Nie wystarczy mówić Panie, Panie. Potrzebna jest rzeczywista weryfikacja priorytetów. Chrześcijaństwo wymaga radykalizmu aby było prawdziwe. Codziennie mniej lub bardziej świadomie wybieram, czy chcę być w tłumie, czy zostawić wszystko co niepotrzebne i pójść za Jezusem. A co ty wybierzesz dzisiaj?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dzisiaj wybieram Ciebie. Zostawiam moje zmęczenie, moje potrzeby, obawę, że ktoś się na mnie obrazi, albo źle o mnie pomyśli, zostawiam lęk o mój majątek i moją przyszłość. Chcę dzisiaj iść za tobą. Dopomóż mi w tym, proszę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?