Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODPOWIADAĆ NA WEZWANIA JEZUSA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODPOWIADAĆ NA WEZWANIA JEZUSA

05.07.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 9, 9-13

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Niesamowite w tej historii jest to, iż Mateusz jak siedział w komorze celnej, tak szybko wstał i poszedł za wezwaniem Jezusa: Pójdź za Mną! W jednej chwili zostawił wszystko co posiadał  i poszedł za Jezusem. W jaki sposób my odpowiadamy na wezwania Jezusa w naszym życiu? Czy nasze odpowiedzi są natychmiastowe? Co posiadał w sobie Jezus, jaką moc, że uczniowie zostawiali wszystko (również inni apostołowie) i szli za Jezusem?
 • Jakie pytania zadawał sobie Mateusz celnik, z czym się zmagał, że potrafił w taki sposób odpowiedzieć na wezwanie Jezusa? Celnicy byli grupą ludzi pogardzaną w społeczeństwie. Byli ludźmi zamożnymi, ale mężczyźni najbardziej potrzebują szacunku wobec siebie i szacunku od innych. Dobra materialne nie zaspokajają serca ludzkiego, ale również za pieniądze nie można kupić szacunku drugiego człowieka.
 • Jezus ma moc obdarzyć człowieka szacunkiem do samego siebie. Przywraca godność osobistą człowiekowi zaplątanemu w grzech. Wydaje się to wręcz misją Jezusa: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. (…). Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Ludzie pogardzani, z dna społecznego, potrafią docenić  to co otrzymują od Jezusa. Ludzie z obszarów piekła wiedzą doskonale, gdzie jest życie i  dobro. Taki życiowy posag staje się źródłem ich determinacji w służbie Jezusowi. Wielokrotnie nasza porządność, wyższe wykształcenie, liczne talenty, dobra rodzina stają się bogactwem, które nie pozwala nam się oddać Jezusowi z gorliwością i determinacją. Czy także ja mam coś takiego, co utrudnia mi przyjmowanie Jezusa i tego, co On naucza?
 • Jezus mówi bardzo jednoznacznie o wyborze królestwa Bożego przez nierządnice i celników, a odrzuceniu przez tzw. porządnych. Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. (Mt 21, 31b-32).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu uzdolnij mnie odpowiadania natychmiast na Twoje wezwania. Obdarz mnie gorliwością i determinacją w służbie Twojemu królestwu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODPOWIADAĆ NA WEZWANIA JEZUSA”

 1. ” Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos…”
  Dziękuję Ci Jezu, że jako grzesznik zawsze mogę do Ciebie przyjść.
  Proszę o dar słyszenia Twego głosu, abym mogła za nim podążać by pełnić Twą wolę.
  Dziękuję za Twe miłosierdzie!

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)