Archiwum z dnia: 6 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZYĆ SIĘ POŚCIĆ I ŚWIĘTOWAĆ

06.07.2019, sobota , Marii Teresy Ledóchowskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 9, 14 – 17

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czym jest post? Pościć – to znaczy ‚uniżyć swoją duszę’. czyli przyjmować postawę zależności względem Boga. Człowiek pości więc po to, by przygotować się na spotkanie z Bogiem. By dać wyraz swojemu ubolewaniu, by wyprosić sobie dobrodziejstwo, przebaczenie kolektywne lub indywidualne, światłość Bożą, zwłaszcza przed podjęciem jakiejś decyzji. Jezus mówi też o poście jako formie służby wobec drugiego człowieka: … uczniowie pytali go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im: Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem (Mk 9,28-29). Ale Jezus pyta też – czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Czyli mamy właściwie rozpoznać kiedy trzeba i należy pościć a kiedy nie.
  • Człowiek, który nie potrafi pościć, nie potrafi też ucztować i właściwie jeść. Człowiek potrzebuje jedzenia, aby mógł żyć, ale przy stole także świętuje. Człowiek współczesny zapomniał co to znaczy świętować. Zatracił ducha święta. Zatracił ducha świętowania niedzieli jako podstawowego święta chrześcijańskiego. Papież Jan Paweł II pisze, że świętowanie niedzieli jest świętowaniem duchowym, świętowaniem zmartwychwstania i pięćdziesiątnicy w życiu Kościoła. Niestety, gdy niedziela zatraca pierwotny sens i staje się jedynie ‚zakończeniem tygodnia’, zdarza się czasem, że horyzont człowieka staje się ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć ‚nieba’. Nawet odświętnie ubrany nie potrafi już świętować. (Dies domini,nr4). A jaka jest moja niedziela? Co jest dla mnie najważniejsze w jej świętowaniu?
  • Świętowanie i post, aby były głębokie, powinny mieć swój wymiar duchowy. Ograniczanie jedzenia bez wprowadzenia wymiaru duchowego będzie tylko dietą. Świętowanie jakichkolwiek świąt bez wymiaru duchowego, będzie tylko zewnętrznym wspominaniem czegoś, co coraz mniej będzie nas obchodzić i angażować. Świętowanie zewnętrzne bez duchowego wymiaru będzie rodziło w człowieku pustkę i niedosyt. Czy patrzysz w wymiarze duchowym na świętowanie swoje i w swojej rodzinie? Na przykład przez prostą, wspólną modlitwę zaproszonych gości? A może zaproszenie do wspólnej Eucharystii jako wyrazu wspólnego świętowania?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu naucz mnie co to znaczy pościć i co to znaczy świętować. Obdarz mnie duchem świętowania, zabawy i radości.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?