Archiwum z dnia: 9 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ NOWĘ IMIĘ NADANE PRZEZ PANA

09.07.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 32, 23-32. 33b

Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał.
Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub powiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» Wtedy tamten go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś ».
Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» – i pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie».
Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę, gdyż został porażony w staw biodrowy, w ścięgno biodra.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jakub wraca do Kanaanu razem z żonami i dziećmi. Niespodziewanie w drodze powrotnej  ktoś zmaga się z Jakubem aż do wschodu jutrzenki. Bóg objawia się znowu w drodze. Patriarcha zaczyna sobie zdawać sprawę z rangi spotkania, dlatego tak zażarcie walczy nie z kim innym tylko aniołem, posłańcem Boga. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! Błogosławieństwo w języku Biblii oznacza obdarowanie, pobłogosławić, oznacza przekazać dar życia od samego Boga. Jakub wykorzystuje swoje “5 minut”, walczy o błogosławieństwo i otrzymuje je. Czy ja toczę jeszcze jakieś boje, zmagania duchowe o Boże błogosławieństwo dla mojego życia, czy juz poddałem się i płynę z prądem życia? Dzisiejsze Słowo mówi ci – walcz, nie poddawaj się, chwytaj Boga za słowo, nawet jeśli będzie to coś kosztować, tak jak Jakuba jego zwichnięte biodro.
  • Momentem kulminacyjnym walki z aniołem jest zmiana imienia z Jakuba na Izraela. Zmiana imienia oznacza w Biblii zmianę tożsamości. Bóg zmienia tożsamość Jakuba. Z oszusta i złodzieja staje się Izraelem, czyli tym, za którego będzie walczył Bóg. Izrael także jako naród będzie doświadczał, że Bóg walczy za niego. On staje się ojcem Narodu Wybranego i ten naród dziedziczy po Jakubie jego tożsamość. Gdy Izrael wychodził z Egiptu mocno doświadczał obecności Bożej: O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. Egipcjanie krzyknęli: Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. (Wj 14, 24-25).
  • Ale nasza zmiana imienia już się dokonała. Na krzyżu wywalczył ją dla nas Jezus Chrystus. Odtąd moje imię nadane mi przez Boga brzmi “mój ukochany syn”, “moja ukochana córka”. Każdy z nas musi “tylko” przejść pewną drogę zmagań rozumianą jako nawrócenie – zmianę myślenia, aby uwierzyc w to swoje nowe imię i związane z nim Boże błogosławieństwo. Ta zmiana myślenia dokona się przez Słowo Boże, bo Biblia pokazuje nam jak myśli Bóg. Czy zmagasz się, aby każdego dnia znaleźć czas na napełnianie się Jego myślami?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, daj mi łaskę wytrwania przy Twoim Słowie, aby ono zmieniało moje myślenie i otwierało mnie na błogosławieństwo, jakie masz dla swojego ukochanego syna.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?