Archiwum z dnia: 11 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ MOC UWIELBIENIA

11.07.2019, czwartek , św. Benedykta, patrona Europy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 34

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W święto w Benedykta z Nursji, patrona Europy, Bóg pragnie przypomnieć nam prawdy, które w dużej mierze zagubiliśmy. Wydaje nam się, że wszystko zależy od naszego wysiłku i ludzkiej pracy. Intelekt postawiliśmy na piedestale i nosimy w sobie przekonanie, że wszystko co nie jest zgodne z rozumem ludzkim, jest nieprawdziwe lub nie istnieje.
  • Choć w życiu ludzkim potrzebna i konieczna jest praca, to jednak nie istniejemy dlatego, że pracujemy. Istniejemy dlatego, że Bóg powiedział do nas: Żyj, rośnij! (Ez 16,6) Święty Ignacy w swoim fundamencie ćwiczeń duchowych, pisze słowa niezwykle ważne: Człowiek jest po to stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągniecia celu, dla którego jest on stworzony. (nr 23).
  • Król Dawid w Psalmie 34 ukazuje tę prawdę jednoznacznie. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! Uwielbianie Boga pozwala nam uznać, że jesteśmy stworzeniami, zależnymi od swojego Stwórcy, ale Stwórcy, który nas kocha, który jest dobry i da tego doświadczyć także tobie, kiedy się do Niego zwracasz.
  • Modlitwa uwielbienia jest szczególnym darem dla człowieka wierzącego. Każda forma szczerej modlitwy otwiera drzwi naszego życia dla Bożej mocy. Lecz modlitwa uwielbienia wyzwala więcej mocy Bożej niż jakakolwiek inna forma prośby, bo dotyka głębszego poziomu wiary. Moc uwielbienia ukazuje historia Pawła i Sylasa z Dziejów Apostolskich. Obydwaj zostają wtrąceni do więzienia, do najgłębszego lochu, a dla pewności, że nie uciekną, zakuto im nogi w dyby. O północy, gdy uwielbiają Boga, nagle powstaje silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. (Dz 16, 26). Jakie jest twoje uwielbienie? Masz z tym kłopot? Ja też, dlatego wtedy biorę do ręki Psalmy uwielbienia, jak ten dziś.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o łaskę i umiejętność uwielbiania Ciebie. Proszę Cię o odkrycie mocy uwielbienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?