Archiwum z dnia: 12 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZAĆ BOŻEGO PROWADZENIA

12.07.2019, piątek , św. Brunona z Kwerfurtu

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 46,1-7.28-30

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem.
A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem, Bogiem twego ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy».
Po czym Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki – całe swe potomstwo.
Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi.
Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu!»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Izrael na zaproszenie swojego syna Józefa wyrusza do Egiptu. Zabiera całą swoją rodzinę  – dzieci, wnuki, córki i wnuczki – całe swoje potomstwo oraz cały swój dobytek i wyrusza w nieznane, tak jak jego dziadek Abraham. Bóg troszczy się o Izraela i objawia mu się w widzeniu nocnym. Jakub odpowiada już tak jak Abraham, przyjaciel Boga: Oto jestem. Te słowa oznaczają gotowość słuchania i bycia posłusznym temu, co się usłyszy. A jaka jest twoja postawa, gdy słyszysz Boży głos w swoim sumieniu? Zagłuszasz go różnymi swoimi sprawami, które w danym momencie są ważniejsze, czy zatrzymujesz się i zaczynasz słuchać?
  • Bóg zapewnia patriarchę, że jego podróż  jest  drogą ku pomyślności. On będzie go stale prowadził i czuwał nad każdym jego krokiem. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę. To co objawił Bóg było ważne dla jego rodziny. Bóg mówi również o tym co było bardzo ważne dla Jakuba: Józef zamknie ci oczy. On spotka się ze swoim ukochanym synem Józefem. Dawno opłakanym i pogrzebanym w jego sercu. Bóg wskrzesza to co było umarłe i nieustannie rodziło cierpienie w życiu Jakuba. Ale stanie się to dopiero, gdy Jakub pójdzie posłusznie za tym, co powiedział Bóg.
  • Izrael mógł w końcu spotkać się ze swoim ukochanym Józefem.  Syn pierwszy wychodzi na spotkanie z ojcem, rzuca mu się na szyję. Józef musiał bardzo tęsknić przez te wszystkie lata za ojcem. Tęsknota rodziła ból i wewnętrzne rozdarcie. Byli ze sobą głęboko związani przez miłość i wiarę w Boga swoich przodków. Mogli znowu się spotkać i cieszyć się swoją obecnością. Okazuje się, że w życiu najważniejsza jest miłość, która objawia się przez obecność. Czy ja i ty nie zapominamy, że to obecność jest warunkiem miłości w małżeństwie i rodzinie? Bez obecności, ofiarowania czasu i pogłębiania relacji, wszystko się sypie. Czy “marnujesz” czas dla bliskich, nawet przez prostą obecność, słuchanie, docenienie pracy, afirmację… ?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, daj mi głęboką świadomość Twojego prowadzenia. Naucz mnie być i żyć w swojej rodzinie, nie tylko dla niej pracować.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?