Archiwum z dnia: 13 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SPOGLĄDAĆ NA SWOJE ŻYCIE Z PERSPEKTYWY WIECZNOŚCI

13.07.2019, sobota , św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 10, 24-33

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.
Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bycie chrześcijaninem oznacza bycie drugim Chrystusem. Bycie chrześcijaninem oznacza upodabnianie się do Jezusa, a to oznacza, że nie będzie miło, lekko i przyjemnie. Ewangelista Mateusz pisze: Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Jan Apostoł pisze jeszcze dosadniej: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.(J 15,18-19).
  • Jezus ukazuje nasze zmagania w perspektywie wieczności. Mamy się bać tego, który może nas doprowadzić do piekła – wiecznego potępienia. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
  • Często brakuje nam wiary i na ogół nie żyjemy w perspektywie wieczności. Piekło i niebo są dla nas abstrakcją, której nie rozumiemy, bo nic dla nas konkretnego nie oznaczają. To co możemy i mamy czynić, to prosić Jezusa o nieustanną świadomość, że życie na ziemi jest tylko pierwszym etapem życia, które będzie trwać dalej, tylko w innej formie.
  • Jezus zapewnia nas także, że Ojciec niebieski troszczy się o każdego człowieka. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Potrzebujemy w sposób konkretny doświadczyć, że Ojciec niebieski troszczy się o szczegóły naszego życia. Proś zatem o takie doświadczenie w swoim życiu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary. Proszę Cię o życie w świadomości tego, że czekasz na mnie w swoim Królestwie, że kiedyś do Ciebie przyjdę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?