Archiwum z dnia: 14 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOKONYWAĆ WYBORÓW

14.07.2019, niedziela , św. Kamila de Lellis

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Powtórzonego Prawa 30, 10-14

Mojżesz powiedział do ludu:
«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy.
Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”.Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Autor Księgi Powtórzonego Prawa pokazuje dziś kluczowe słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu: Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Istotą grzechu, według proroka Natana, gdy oskarżał Dawida po grzechu z Batszebą, jest zlekceważenie słowa Pana (2Sm 12,9). Od słuchania głosu Pana i posłuszeństwa temu głosowi zależeć będą zwycięstwa lub porażki w życiu człowieka.
  • Niepowodzenia, nieszczęścia i niewole narodu wybranego były związane z nie-słuchaniem słowa Pana. Księga Barucha: Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu.  Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię, opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. (Ba 1, 19-20) Czy słuchasz głosu Pana w swoim życiu? Czy konsultujesz swoje wybory z Bogiem żywym?
  • Aby słuchać głosu Pana potrzebna jest ludzka decyzja i wybór: Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. [..] Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Potrzebujemy tylko determinacji, aby szukać głosu Pana. Potrzebujemy wzywać Ducha Świętego, aby On nasz prowadził w tych poszukiwaniach i pragnieniach słuchania głosu Pana. Czy szukasz i walczysz z determinacją o słuchanie głosu Pana i wprowadzenia go w życie? Z czym masz problemy? Czy radzisz się kogoś jak je rozwiązać albo pytasz o to Pana?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że wlewasz w moje serce pragnienie słuchania głosu Pana. Dziękuję za łaskę determinacji.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?