Archiwum z dnia: 15 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO JEDNOZNACZNIE SIĘ OPOWIEDZIEĆ

15.07.2019, poniedziałek , św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 10,34-11,1

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadani wam, nie utraci swojej nagrody”.
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Tak, to mówi ten sam Jezus, który powiedział również: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam (J 14, 27). Jezus jest źródłem pokoju dla tych którzy przylgną do Niego i wypełniają Jego przykazania. Ale dla świata Jezus jest też – pośrednio – źródłem konfliktu: między tymi, którzy idą za Nim i tymi, dla których Jezus jest wyrzutem sumienia. Konflikt ten jest też widoczną manifestacją odwiecznej walki duchowej między siłami dobra i zła. Jesteśmy tego świadkami choćby w dzisiejszej Polsce. Możemy nawet, za siostrą Łucją z Fatimy, określić centralne miejsce tej walki duchowej dziś: „Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę. Nie obawiaj się, ponieważ każdy, kto pracuje dla świętości małżeństwa i rodziny zawsze będzie zwalczany i zawsze będzie napotykał wiele przeciwności, gdyż jest to kwestia kluczowa.” Czy myślisz o tym, jak się do tych zmagań przygotować i jak je prowadzić? Od czego zacząć?
  • Ale czy Jezus w tej sytuacji nawołuje do walki, do przemocy, do zwalczania tych, którzy są przeciw Niemu? Nie. Natomiast Jezus wymaga jednoznacznego opowiedzenia się. Dokonania wyboru – przede wszystkim we własnym sercu. Co jest dla mnie najważniejsze? Kto jest dla mnie najważniejszy? Czy Bóg czy to, co ludzie sobie o mnie pomyślą? Czy osoby i sprawy, na których to mi zależy, czy królestwo niebieskie? Czy chcę iść drogą świata, szukając przede wszystkim swojego dobra, czy wzorem Mistrza chcę pełnić wolę Ojca, tam gdzie żyję i pracuję?
  • Tylko tak można wygrać walkę duchową w swoim sercu i tylko tak można wygrać dzisiejszą walkę cywilizacji i światopoglądów. Przez postawienie Boga w swoim życiu ponad wszystkim. Przez naśladowanie Jezusa i pełnienie woli Bożej. Tylko tak można też znaleźć życie – prawdziwe, głębokie i szczęśliwe, bo kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
  •  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu bądź moim Panem. Chcę postawić Ciebie na pierwszym miejscu w moim życiu. Oddaję ci wszystko to, co ważne i drogie dla mnie – czyń z tym to, co Ty chcesz. Niech Twoja wola się spełnia w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?