Archiwum z dnia: 19 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZYĆ SWOJEJ OSOBISTEJ PASCHY

19.07.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 11,10; 12, 1-14

Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić synów Izraela ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: «Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała dla spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać je będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła na oznaczenie domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze»”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pascha to w kulturze żydowskiej świętowanie nocy wyjścia z niewoli egipskiej i przejście do wolności ziemi obiecanej. W sensie symbolicznym, dla nas, chrześcijan, pascha jest symbolem przejścia z niewoli grzechu do wolności Bożego dziecka odkupionego z grzechu przez Jezusa Chrystusa. Aby człowiek mógł jednak przeżyć swoim życiu taką paschę wolności, potrzebuje zrozumieć, że jest niewolnikiem grzechu. Mało tego, ta niewola bardzo musi go uwierać, aby zechciał ją porzucić. Żydzi w niewoli egipskiej doszli już do takiego ucisku, że wołali do Pana o wyzwolenie, a On odpowiedział. Czy masz świadomość swoich niewoli czy może przyzwyczaiłeś się do ucisku i wydaje ci się, że już tak musi być? A może jesteś w takim ucisku, że jest ci wszystko jedno? Historia narodu wybranego uczy nas, że gdy Izraelici wołali do Pana, On zawsze odpowiadał. Tak więc – wołaj, jeśli tylko chcesz!

  • W czasie paschy właśnie gorzkie zioła miały być znakiem uciemiężenia, miały symbolizować ciężką, niewolniczą pracę. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. To fragment, który mówi o gotowości wyjścia z niewoli. Ktoś, komu jest dobrze w swojej niewoli, nie będzie się narażał na trudy i nie będzie gotów do wyjścia w nieznane. Hebrajczycy mieli dość swojej niewoli, choć nie mieli świadomości, że o tę wolność trzeba będzie się trudzić, że wolność będzie ich kosztować. Jesteś gotowy ruszyć w nieznane z Bogiem? Powiedz mu o swojej gotowości!
  • Baranek spożywany w czasie Paschy jest jednoroczny i bez żadnej skazy. Dla nas, chrześcijan, tym Barankiem jest Jezus Chrystus, który został zabity w tym samym czasie, gdy zarzynano baranki przed wieczerzą paschalną. Krew, która chroni domy Izraelitów symbolizuje nam krew Jezusa Chrystusa, która chroni nas przed atakami diabławprowadzającego podziały i grzech. Dla chrześcijan Paschą jest Eucharystia, która ma moc wyprowadzania nas z naszej niewoli. Ma moc uzdrawiania nas, ale pod warunkiem, że my sami będziemy szukać i wołać do naszego Wyzwoliciela, Jezusa. Maranatha – przyjdź Panie Jezu!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, daj mi doświadczyć głęboko swojej niewoli, spraw, aby zaczęła mnie uwierać i boleć a przez to daj mi głęboką determinację wykonania wszystkiego aby wyjść z tej niewoli.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?